Išimtys

Čia nurodomos santrumpos arba rašmenų sekos, kurių „LibreOffice“ programa neturi automatiškai taisyti.

Aprašytos išimtys galioja tik vienai, tuo metu nustatytai kalbai. Kalbą galima pakeisti išskleidžiamajame sąraše Keitiniai ir išimtys. Kalba.

Jei norite tai atlikti…

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Exceptions tab.


Keitiniai ir išimtys. Kalba

Pasirinkite kalbą, kuriai norite kurti ar keisti automatinio taisymo taisykles. Prireikus taikyti taisyklę, išimčių „LibreOffice“ programa pirmiausia ieško kalbos, nustatytos esamoje žymeklio vietoje dokumente, taisyklėse, o paskui – kitų kalbų taisyklėse.

Santrumpos, kurios baigiasi tašku

Įveskite santrumpą su tašku pabaigoje ir spustelėkite mygtuką Kurti. Tai atlikus, kai dokumente surinksite šią santrumpą, po jos einantis žodis nebus automatiškai rašomas iš didžiosios raidės.

Šiame sąraše yra tik santrumpos, kurios netaisomos automatiškai. Jei norite pašalinti santrumpą iš sąrašo, pažymėkite ją ir spustelėkite mygtuką Šalinti.

Žodžiai su DViem DIdžiosiomis RAidėmis

Įveskite dviem didžiosiomis raidėmis prasidedantį žodį ar santrumpą, kur „LibreOffice“ programa neturėtų automatiškai palikti tik vienos pirmosios didžiosios raidės. Pavyzdžiui, įveskite santrumpą LR, jei nenorite, kad ji būtų automatiškai taisoma į Lr.

Sąraše išvardijami tie dviem didžiosiomis raidėmis prasidedantys žodžiai ir santrumpos, kurie nėra automatiškai taisomi. Visi dviem didžiosiomis raidėmis prasidedantys žodžiai yra šiame sąraše. Jei norite pašalinti žodį iš sąrašo, pažymėkite jį ir spustelėkite mygtuką Šalinti.

Kurti

Į išimčių sąrašą įtraukiamas naujas įrašas.

Šalinti

Pažymėti įrašai pašalinami nereikalaujant patvirtinimo.

Automatinis įtraukimas

Jei ši parinktis pažymėta, santrumpos arba dviem didžiosiomis raidėmis prasidedantys žodžiai automatiškai įtraukiami į atitinkamą išimčių sąrašą. Ši parinktis galima tik tada, kai šio dialogo lango kortelėje Parinktys stulpelyje [R] yra pažymėtos parinktys Keisti DVi PIrmąsias DIdžiąsias raides arba Sakinį pradėti didžiąja raide.

Dialogo lango mygtukai

Atstatyti

Pakeistos reikšmės kortelėje atstatomos į ankstesniąsias.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.