Keitimas

Čia galima taisyti keitinių lentelę automatiniam žodžių ar santrumpų taisymui ar keitimui.

Jei norite tai atlikti…

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Replace tab.


Keitiniai ir išimtys. Kalba

Pasirinkite kalbą, kuriai norite kurti ar keisti automatinio taisymo taisykles. Prireikus taikyti taisyklę, išimčių „LibreOffice“ programa pirmiausia ieško kalbos, nustatytos esamoje žymeklio vietoje dokumente, taisyklėse, o paskui – kitų kalbų taisyklėse.

Keitinių lentelė

Čia išvardintos santrumpų, žodžių ar jų dalių automatinio keitimo renkant tekstą poros. Jei norite pridėti naują porą, įveskite tekstą laukeliuose Ką keisti ir Kuo pakeisti, tada spustelėkite mygtuką Kurti. Jei norite taisyti porą, ją pažymėkite, pakeiskite tekstą laukelyje Kuo pakeistiir spustelėkite mygtuką Pakeisti. Pašalinti žodžių porą galima ją pažymėjus ir spustelėjus mygtuką Šalinti.

Naudojant automatinio rašybos taisymo funkciją žodžiui, santrumpai ar žodžio daliai galima pritaikyti norimą rašmenų formatą. Pažymėkite suformatuotą žodį dokumente, atverkite šį dialogo langą, panaikinkite langelio Tik tekstas žymėjimą ir laukelyje Ką keisti įveskite norimą pakeisti tekstą.

Ką keisti

Įveskite žodį, santrumpą ar žodžio dalį, kurią norite automatiškai keisti renkant tekstą. Surinkus pakaitos simbolių seką .* žodžio pabaigoje, žodis bus keičiamas net jei po jo be tarpo prirašysite papildomų rašmenų. Įvedus pakaitos simbolių seką .* žodžio pradžioje, žodis bus keičiamas ir tuomet, jei prieš jį bus papildomų rašmenų, neatskirtų tarpu. Pavyzdžiui, sukūrus santrumpos „lok-ja“ ir keitinio „lokalizacija“ porą, tekste surinkta santrumpa „lok-jai“ bus pakeista į žodį „lokalizacijai“, o aprašius santrumpos „.*...“ ir keitinio „…“ porą bei dokumente surinkus „žodis...“, trys taškai bus pakeisti tipografiškai teisingu Unikodo daugtaškio ženklu („žodis…“).

Tip Icon

Automatiniam žodžių dalių arba tam tikrų rašmenų žodžiuose keitimui pakaitos simbolius galima naudoti ir žodžio pradžioje, ir pabaigoje. Pavyzdžiui, laiko reikšmes sparčiau galima įvesti naudojantis tik skaitmenų ir trupmenos skirtuko klavišais tokiu būdu: aprašykite santrumpą „.*...*“ arba „.*,,.* (dvigubi taškai arba kableliai žodžio viduryje) ir keitinį „:“ – dokumente surinkus „10..30“ arba „10,,30“ tekstas automatiškai bus pakeistas į „10:30“.


Kuo pakeisti

Įveskite keitinio tekstą, įdėkite paveikslą, kadrą ar OLE objektą, kuriuo norite pakeisti tekstą, surinktą laukelyje Ką keisti. Jei dokumente pažymėsite tekstą, paveikslą, kadrą ar OLE objektą, atvėrus šį dialogo langą pažymėtas tekstas ar objektas jau bus įdėtas šiame laukelyje.

Tik tekstas

Pažymėjus šią parinktį laukelyje Kuo pakeisti įvestas tekstas bus įrašytas be formato. Atlikus automatinį keitimą dokumente, keitinio tekstui bus pritaikytas dokumento teksto formatas.

Kurti

Pridedama arba pakeičiama žodžių pora keitinių lentelėje.

Å alinti

Pažymėti įrašai pašalinami nereikalaujant patvirtinimo.

Dialogo lango mygtukai

Atstatyti

Pakeistos reikšmės kortelėje atstatomos į ankstesniąsias.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.