Parinktys

Parinkite automatinio klaidų taisymo renkant tekstą nuostatas, tada spustelėkite mygtuką Gerai.

Jei norite tai atlikti…

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.


Naudoti keitinių lentelę

Jei surinksite raidžių derinį, nurodytą keitinių lentelėje, vietoj jo bus įterptas pakaitalas iš lentelės.

Keisti DVi PIrmąsias DIdžiąsias raides

Jei „ŽOdžio“ pradžioje surinksite dvi didžiąsias raides, antroji automatiškai bus pakeista mažąja.

Sakinį pradėti didžiąja raide

Kiekvienas sakinys pradedamas didžiąja raide.

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Note Icon

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Atpažinti URL

Surinktas URL adresas automatiškai paverčiamas hipersaitu.

Brūkšnelius keisti brūkšniais

Vienas arba du brūkšneliai pakeičiami brūkšniu (žr. lentelę žemiau).

Brūkšnelis bus pakeistas brūkšniu, kai po brūkšnelio padarysite tarpą (paspausite tarpo, tabuliavimo arba įvedimo klavišą). Lentelėje raidės A ir B žymi tekstą, sudarytą iš raidžių A–ž arba skaitmenų 0–9.

Surinktas tekstas:

Rezultatas:

A - B (A, tarpas, brūkšnelis, tarpas, B)

A – B (A, tarpas, brūkšnys, tarpas, B)

A -- B (A, tarpas, brūkšnelis, brūkšnelis, tarpas, B)

A – B (A, tarpas, brūkšnys, tarpas, B)

A--B (A, brūkšnelis, brūkšnelis, B)

A—B (A, ilgasis brūkšnys, B)
(žr. pastabą po lentele)

A-B (A, brūkšnelis, B)

A-B (nepakeista)

A -B (A, tarpas, brūkšnelis, B)

A -B (nepakeista)

A --B (A, tarpas, brūkšnelis, brūkšnelis, B)

A –B (A, tarpas, brūkšnys, B)


Note Icon

Jeigu brūkšneliai yra tarp skaitmenų arba tekstui nustatyta vengrų arba suomių kalba, tuomet du brūkšneliai sekoje A--B pakeičiami paprastu brūkšniu, o ne ilguoju.


Du tarpus keisti vienu

Du ar daugiau paeiliui einančių tarpų pakeičiami vienu.

Dialogo lango mygtukai

Atstatyti

Pakeistos reikšmės kortelėje atstatomos į ankstesniąsias.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.