Rašyba ir gramatika

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Jei norite tai atlikti…

Choose Tools - Spelling.

Paspauskite klavišą F7

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Spelling


Rašybos ir gramatikos tikrinimas

Tikrinimas pradedamas nuo žymeklio vietos ir tikrinama dokumento arba atrankos pabaigos link. Vėliau galima pratęsti tikrinimą nuo dokumento pradžios.

Rašybos tikrinimo priemonė ieško klaidingai užrašytų žodžių. Nežinomus žodžius galima įtraukti į naudotojo žodyną. Kai randamas pirmas klaidingai užrašytas žodis, atveriamas rašybos tikrinimo dialogo langas.

Jei programoje yra įdiegtas gramatikos tikrinimo plėtinys, dialogo langas vadinasi Rašyba ir gramatika. Rašybos klaidos pabraukiamos raudona vingiuota linija, gramatikos – mėlyna. Dialogo lange pirmiausia parodomos visos rašybos klaidos, po to – gramatikos.

Pažymėkite parinktį Tikrinti gramatiką, jei norite, kad būtų tikrinamos rašybos, o po to ir gramatikos klaidos.

Nėra žodyne

Rodomas sakinys su paryškintu klaidingai užrašytu žodžiu. Pataisykite žodį ar sakinį, arba spustelėkite vieną iš siūlomų žodžių langelyje žemiau.

Pasiūlymai

Žodžių, siūlomų klaidingai užrašytam žodžiui pakeisti, sąrašas. Pažymėkite norimą naudoti žodį, tada spustelėkite mygtuką Keisti arba Keisti visus.

Teksto kalba

Nurodoma rašybos tikrinimui naudojama kalba.

Kalbos pavadinimas pažymimas varnele, jei tai kalbai yra aktyvintas rašybos tikrinimas.

Parinktys

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima pasirinkti naudotojo aprašytus žodynus ir nustatyti rašybos tikrinimo taisykles.

Pridėti į žodyną

Nežinomas žodis įtraukiamas į naudotojo aprašytą žodyną.

Nepaisyti

Nežinomas žodis praleidžiamas ir toliau tęsiamas rašybos tikrinimas.

Note Icon

Šio mygtuko etiketė pasikeis į Tęsti, jei grįšite į dokumentą palikę rašybos tikrinimo dialogo langą atvertą. Jei norėsite tęsti rašybos tikrinimą nuo esamos žymeklio vietos, spustelėkite Tęsti.


Nepaisyti visada

Iki darbo su „LibreOffice“ programa pabaigos praleidžiami visi nežinomo žodžio atvejai ir toliau tęsiamas rašybos tikrinimas.

Keisti

Nežinomas žodis pakeičiamas pažymėtu siūlomu žodžiu. Jei pakeitėte daugiau, nei klaidingai užrašytas žodis, pakeičiamas visas sakinys.

Keisti visus

Visi nežinomo žodžio atvejai pakeičiami pažymėtu siūlomu žodžiu.

Atšaukti

Spustelėkite, jei norite atšaukti vėliausiąjį pakeitimą veikiamajame sakinyje. Spustelėkite dar kartą, jei norite atšaukti ankstesnį pakeitimą tame pačiame sakinyje.