Instructions for Using LibreOffice Draw

Bendrųjų „LibreOffice“ patarimų skyriuje aprašytos komandos, taikomos visiems moduliams: darbui su langais ir meniu, „LibreOffice“ nuostatų keitimui, duomenų šaltinių nustatymui, galerijos ar pertempimo funkcijos naudojimui.

Jei reikalinga informacija apie kitą modulį, žinyno žvalgymo polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite norimą modulį.

Editing and Grouping Objects

Arranging, Aligning and Distributing Objects

Cross-Fading Two Objects

Drawing Sectors and Segments

Duplicating Objects

Grouping Objects

Combining Objects and Constructing Shapes

Connecting Lines

Assembling 3D Objects

Rotating Objects

Editing Colors and Textures

Defining Custom Colors

Replacing Colors

Creating Gradient Fills

Editing Text

Adding Text

Fontwork For Graphical Text Art

Working with Layers

Applying a Slide Design to a Master Slide

Changing the Slide Background Fill

About Layers

Inserting Layers

Moving Objects to a Different Layer

Working With Layers

Moving Objects

Miscellaneous

Shortcut Keys for Drawing Objects

Inserting Pictures

Inserting, Editing, Saving Bitmaps

Copying Graphics From the Gallery

Inserting Objects From the Gallery

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Line Ends

Defining Line Styles

Using Gluepoints