Spausdinimo peržiūros juosta

Spausdinimo peržiūros juosta įjungiama pasirinkus meniu komandą Failas → Spausdinimo peržiūra.

Previous Page

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Previous Page

Next Page

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Next Page

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Zoom In

Enlarges the screen display of the current document. The current zoom factor is displayed on the Status Bar.

Icon

Zoom In

Zoom Out

Reduces the screen display of the current document. The current zoom factor is displayed on the Status Bar.

Icon

Zooming Out

Visas ekranas

Paslepia meniu ir mygtukų juostas. Jei norite išeiti iš viso ekrano režimo, spustelėkite mygtuką Visas ekranas

Formatuoti puslapį

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

Paraštės

Parodo arba paslepia puslapio paraštes. Paraštes galite nustatyti traukdami pele arba lange Puslapio formatas pasirinkę Puslapio kortelę.

Mastelio koeficientas

Šiame laukelyje nurodomas spausdinamo skaičiuoklės puslapio mastelis. Mastelio koeficientą taip pat galite pakeisti Puslapio stiliaus lange pasirinkę kortelę Lakštas.

Užverti peržiūrą

Jei norite išeiti iš spaudinio peržiūros, spustelėkite mygtuką Užverti peržiūrą.