Meniu

Skyrelyje aprašomos skaičiuoklės meniu komandos.

Note Icon

The window containing the document you want to work on must be selected in order to use the menu commands. Similarly, you must select an object in the document to use the menu commands associated with the object.


Warning Icon

The menus are context sensitive. This means that those menu items are available that are relevant to the work currently being carried out. If the cursor is located in a text, then all of those menu items are available that are needed to edit the text. If you have selected graphics in a document, then you will see all of the menu items that can be used to edit graphics.


Failas

Šios komandos taikomos veikiamajam dokumentui, jomis galima sukurti naują dokumentą ar baigti darbą su programa.

Taisa

Å iame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento turiniui taisyti.

Rodymas

Å iame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento rodymui ekrane.

Įterpimas

Šiame meniu yra komandos, skirtos naujiems elementams, tokiems kaip langeliai, eilutės, lakštai ir langelių pavadinimai, įterpti į veikiamąjį lakštą.

Formatas

Meniu Formatas komandos, skirtos pasirinktų dokumento langelių, objektų ir langelių turinio formatavimui.

Lakštas

Šio meniu komandos skirtos keisti ir tvarkyti lakštus ir jų elementus.

Duomenys

Meniu Duomenys komandos skirtos redaguoti veikiamojo lakšto duomenis. Galima apibrėžti arba pasirinkti duomenų sritis, rūšiuoti, filtruoti ir apibendrinti duomenis, apskaičiuoti rezultatus, sukurti suvestinę lentelę.

Priemonės

Meniu Priemonės komandos skirtos rašybos tikrinimui, lakšto nuorodų sekimui, klaidų radimui ir scenarijų aprašymui.

Langas

Šio meniu komandos skirtos valdyti dokumentų langų rodinį.

Žinynas

Iš „Žinyno“ meniu galima atverti ir valdyti „LibreOffice“ žinyną.