Langelių vadinimas

Leidžiami pavadinimai

Pavadinimai Skaičiuoklės dokumente gali turėti raides, skaičius, ir keletą specialių ženklų. Pavadinimai turi prasidėti su raide arba apatinių brūkšneliu.

Leidžiami specialūs ženklai:

Pavadinimai negali būti tokie patys kaip langelių koordinatės. Pavyzdžiui, joks langelis negali turėti pavadinimo A1, nes langelis A1 yra viršutinis kairysis lakšto langelis.

Pavadinimas negali prasidėti raide R ir skaičiais už jos. Dėl daugiau informacijos žiūrėkite ADDRESS funkciją.

Langelių bloko pavadinime negali būti tarpų. Tarpai gali būti tik vieno langelio, lakšto ir dokumento dokumente.

Langelių ir formulių vadinimas

Geras būdas kreiptis langelius ar langelių blokus formulėse yra, suteikti langelių blokams pavadinimus. Pavyzdžiui langelių blokui A1:B2, galite suteikti pavadinimą Pradėti. Tada galite parašyti formulę tokią kaip "=SUM(Pradėti)". Net ir ištrynus eilutes ir stulpelius „LibreOffice“ vis dar atpažins langelių bloką pagal pavadinimą.

Pavyzdžiui, daug lengviau skaityti formulę jei ji parašytą taip: „=Kiekis * Mokesčių_tarifas“, o "= A5 * B12". Šiuo atveju langelio A5 pavadinimas „Kiekis“, o langelio B12 pavadinimas „Mokesčių_tarifas“.

Naudokite Pavadinimo aprašymo dialogo langą, aprašant dažnai formules ar formulių dalis. Sekite šiuos žingsnius,

  1. Pasirinkite langelių bloką ir pasirinkite Lakštas → Pavadintos sritys ir reiškiniai → Aprašyti. Pavadinimo aprašymo dialogo langas atsivers.

  2. Įrašykite pavadinimą laukelyje Pavadinimas. Spustelėkite mygtuką Pridėti. Naujai sukurtas pavadinimas atsiras sąraše žemiau. Kad užvertumėte dialogo langą spustelėkite mygtuką Gerai.

Šiame dialogo lange galite vadinti ir kitus dialogo langus, įveskite pavadinimą į atitinkamą laukelį ir pažymėkite norimus langelius.

Vedant langelių bloko pavadinimą formulėje, įvedus kelis pirmus ženklus, visas pavadinimas bus parodomas kaip patarimas.