Langelių turinio galiojimas

Galite apibrėžti reikšmes kurios tiktų tik tam tikriems langeliams. Neteisingos reikšmės bus atmestos.

Warning Icon

Galiojimo taisyklė veikia tik įrašant naują reikšmę. Jei neteisinga reikšmė jau buvo įvesta ar įvesta vilkimo būdų arba kopijuojant, galiojimo taisyklė nieko apie tai nedarys.


Note Icon

Jei norite pamatyti langeliu su neteisingomis reikšmėmis galite pasirinkti Priemonės → Sekiklis ir pasirinkti komandą Pažymėti neteisingus duomenys.


Langelių turinio tikrinimas

  1. Pažymėkite langelius kuriems norite pritaikyti naują taisyklę.

  2. Pasirkite Duomenys → Tikrinimas.

  3. Puslapio kortelėje Kriterijai, įveskite sąlygas naujai įvestoms langelių reikšmėms.

  4. Pasirinkite norimą sąlygą laukelyje Leidžiama.

  5. Jei pasirinkote „Sveikieji skaičiai“, tokios reikšmės kaip „12.4“ bus neleidžiamos. Pasirinkus formatą „Data“, datą galite įvesti lokalaus laiko formatu ir serijos datas. Taip pat ir sąlyga „Laikas“ leidžia tik tokias reikšmes kaip „12:00“ ir serijos laikus. „Teksto ilgio“ sąlyga į langelį leidžia rašyti tik tekstą.

    Pasirinkite „Sąrašas“, kad įvestumėte sąrašą leidžiamų reikšmių.

  6. Pasirinkite kitas sąlygas po laukeliu Sąlyga. Priklausomai nuo jūsų pasirinkimų kitos parinktys bus leidžiamos.

Įvedus sąlygas langelių galiojimui, kituose dviejose lango kortelėse galite sukurti pranešimų langus:

Jie norite rodyti klaidos pranešimą, pažymėkite žymimąjį langelį Įvedus neteisingą reikšmę rodyti pranešimą apie klaidą.

Sample macro:

Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
Dim msg as string
msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
MsgBox msg ,16,"Error message"
End Function

Note Icon

Pakeitus veiksmą Klaidos pranešimo lango kortelėje, užverkite dialogo langą spustelėdami mygtuką Gerai ir pasirinkite kitą langelį prieš veiksmui įvykstant.