Vartotojo aprašytos funkcijos

Sekdami šiuos žingsnius „LibreOffice“ Skaičiuoklėje galite pritaikyti vartotojo aprašytas funkcijas:

Funkcijos aprašymas naudojantis „LibreOffice“ Basic

 1. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Tvarkyti makrokomandas → „LibreOffice“ Basic

 2. Spustelėkite mygtuką Taisyti. Dabar matysite Basic IDE.

 3. Įveskite funkcijos kodą. Šiuo pavyzdžiu mes aprašysime VOL(a; b; c) funkciją, kuri apskaičiuoja erdvinio stačiakampio su žinomais kraštinių ilgiais a, b ir c tūrį:

  Function VOL(a, b, c)
  VOL = a*b*c
  End Function

 4. Užverkite Basic-IDE langą.

  Jūsų funkcija automatiškai išsaugoma ir paruošta naudojimui. Jei pritaikysite šią funkcija Skaičiuoklė dokumente kuris yra kitame kompiuteryje, galite kopijuoti funkciją į Skaičiuoklės dokumentą kaip nurodyta kitoje sekcijoje.

Funkcijų kopijavimas į dokumentą

Antroje „Funkcijos aprašymas naudojantis „LibreOffice“ Basic“ stadijoje Makrokomandų dialogo lange spustelėjo Taisyti. Numatyta, kad Makrokomanda iš laukelyje yra pažymėta Naudotojo makrokomandos → Standard → Module 1. Biblioteka Standard yra vartotojo kataloge.

Jei norite kopijuoti vartotojo aprašytas funkcijas į Skaičiuoklės dokumentą:

 1. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Tvarkyti makrokomandas → „LibreOffice“ Basic

 2. Makrokomanda iš dalyje pažymėkite Naudotojo makrokomandos → Standard → Module1 ir spustelėkite Taisyti.

 3. Basic-IDE lange pažymėkite vartotojo aprašytos funkcijos šaltinį ir jį nukopijuokite.

 4. Užverkite Basic-IDE langą.

 5. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Tvarkyti makrokomandas → „LibreOffice“ Basic

 6. Makrokomanda iš dalyje pažymėkite (Skaičiuoklės dokumento pavadinimas) → Standard → Module1 ir spustelėkite Taisyti.

 7. Įdėkite, ką nukopijavote į Basic-IDE lauką.

Vartotojo aprašytų funkcijų naudojimas „LibreOffice“ Skaičiuoklėje

Kai Basic-ID lange aprašėte funkciją VOL(a; b; c), ją galite pritaikyti kaip ir „LibreOffice“ Skaičiuoklėje jau esančias funkcijas.

 1. Atverkite Skaičiuoklės dokumentą ir įveskite skaičius reikalingus funkcijai a, b ir c į langelius A1, B1 ir C1.

 2. Užveskite žymeklį į norima langelį ir įveskite:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funkcija įvertinta ir rezultatą pamatysite pasirinktame langelyje.