Daugialinijinio teksto rašymas

  1. Spustelėjus klavišus ir Įvestis, įterpsite eilutės trūkį. Šis būdas veikia įvesties eilutėje ir langeliuose. įvesties eilutė gali būti praplėsta naudojant dešinėje esantį rodyklės mygtuką.

Jei norite, kad eilutės trūkis įvyktu tekstui pasiekus dešinį langelio kraštą, sekite šiuos žinginius:

  1. Pažymėkite visus langelius kur norite kad tekstas trūktų pasiekus langelio kraštinę.

  2. Eikite Formatas → Langeliai →Lygiuotė, pažymėkite žymimąjį langelį Automatinis teksto laužymas ir spustelėkite mygtuką Gerai.