Nuorodos į koordinates, absoliučiąsias ir santykines

Santykinis adresavimas į koordinates

Langelis stulpelyje A, eilutėje 1, adresuojama kaip langelis A1. Norėdami adresuoti į langelius pirmiausia įveskite viršutinio kairio langelio koordinate, tada dvitaškį ir apatinio dešinio langelio koordinates. Pavyzdžiui, stačiakampis sukurtas iš pirmų keturių langelių yra adresuojamas kaip A1:B2.

Adresuojant plotą šiuo būdu, jūs sukuriate santykinę nuorodą į langelių bloką A1:B2 . Santykinė nuoroda šiuo atveju reiškia, kad ši nuoroda bus pakeista automatiškai kopijuojant formulę kurioje yra ši nuoroda.

Absoliutus adresavimas

Absoliutus adresavimas yra priešingas santykiniam adresavimui. Absoliučiajame adresavime dolerio ženklas yra padedamas prieš kiekvieną raidę ir skaičių, pavyzdžiui $A$1:$B$2.

Tip Icon

„LibreOffice“ leidžia jums keisti langelio kuriame yra pastatytas žymeklis nuorodą iš santykinės į absoliučiąją ir atvirkščiai spustelėjus mygtuką F4. Pradėjus su santykinėms koordinatėmis, tokiomis kaip A1, pirmą kartą spustelėjus klavišą F4, abi eilutės ir stulpelio koordinatės pasikeis į absoliučiąsias ($A$1). Spustelėjus klavišą F4 dar kartą, tik eilutės koordinates pasikeis (A$1),spustelėjus klavišą F4 dar vieną kartą, tik stulpelio koordinatės bus pakeistos, o jei klavišas F4 bus spustelėtas ketvirtą kartą, abi koordinatė vėl taps santykinėmis (A1).


„LibreOffice“ Skaičiuoklė paryškina langelių koordinates formulėje, spustelėjus ant langelio su formule =SUM(A1:C5;D15:D24), du langelio blokai paminėti formulėje bus paryškinti kita spalva. Pavyzdžiui, formulės komponentas "A1:C5" gali būti nuspalvintas mėlynai ir langelių bloko kraštinės taip pat bus nuspalvintos ta pačia spalva. Sekantis formulės komponentas "D15:D24" gali būti nuspalvintas raudonai tuo pačiu būdu.

Kada naudoti sąlygines ir absoliučiąsias nuorodas

Kuo skiriasi sąlyginė nuoroda? Tarkime, kad jūs norite apskaičiuoti langelių bloko A1:B2 sumą langelyje E1. Formulė kurią įvesite į langelį E1 bus: =SUM(A1:B2). Jei vėliau nuspręsite įterpti papildomą stulpelį prieš stulpelį A, langelis su formule persikeltu iš langelio E1 į langelį F1. Įterpus naują stulpelį jums reikėtu pereiti ir pataisyti visas formules.

Laimei, „LibreOffice“ tai padarys už jus. Įterpus naują stulpelį formulė langelyje F1 pasikeis iš =SUM(A1:B2) į =SUM(B1:C2). Taip pat ir pridėjus naują eilutę, formulėje esanti eilutė irgi būtų pakeista. Abi nuorodos, sąlyginė ir absoliučioji bus pataisyta „LibreOffice“ skaičiuoklės jei langelių blokas minėtas formulėje bus perkeltas į kitą vietą. Bet kopijuojant formulę tik sąlyginė nuoroda bus pataisyta, absoliučioji nuoroda kopijuojant visada išliks tokia pati.

Absoliučioji nuoroda naudojama, kai norima remtis vienu langeliu. Jei formulė su to langelio koordinatėmis yra kopijuojama į langelį žemiau, koordinatės irgi bus pakeistos į viena koordinate žemesnes, jei koordinatės formulėje nėra absoliučiosios.

Ne tik kai naujos eilutės ar stulpeliai yra įterpiami, koordinatės formulėse gali būti pakeistos, koordinatės keičiasi ir kai formulė su koordinatėmis yra nukopijuojama kitą lakšto vietą. Tarkime 10 eilutėje įvedėte formulę =SUM(A1:A9) .Jei norite apskaičiuoti kairėje esančio stulpelio sumą, tiesiog nukopijuokite šia formulę į langelį dešinėje. Nukopijuota formulė bus automatiškai pakeista į =SUM(B1:B9).