Kartotinės operacijos taikymas

Kartotinės operacijos stulpeliuose ir eilutėse

Duomenys → Kartotinės operacijos komanda suteikia jums planavimo priemones „Kas jei“ klausimams. Skaičiuoklės dokumente, įvedate formulę kuri apskaičiuoja rezultatą priklausomai nuo kituose langeliuose esančių reikšmių. Tada sukuriate langelių bloką su fiksuotomis reikšmėmis ir Kartotinės operacijos komandą apskaičiuos rezultatą pagal formulę.

Laukelyje Formulės, įveskite langelio koordinates kuriame yra formulė kurią norite pritaikyti langelių blokui. Eilutės įvesties langelis/Stulpelio įvesties langelis laukeliuose įveskite koordinates langelių kurie yra naudojami formulėje. Žiūrėkite pavyzdžius:

Pavyzdžiai

Jūs gaminate žaislus kuriuos parduodate už $10 kiekvieną. Kiekvienas žaislas pagaminti kainuoja $2, per metus jūs pagaminate žaislų už $10,000. Kiek užsidirbote jei pagaminote tam tikrą žaislų kiekį.

Kas jei lakšto vieta

Skaičiavimas su viena formule ir vienu kintamuoju

 1. Uždarbio skaičiavimas, pirmiausia įveskite kiekį (parduotų daiktų), šiuo pavyzdžiu 2000. Uždarbio radimui naudosime formulę Uždarbis = Kiekis * (Pardavimo kaina - Pagaminimo kaina) - Fiksuota kaina. Įveskite šią formulę į langelį B5.

 2. Į D stulpelį įveskite metinius pardavimus, vieną po kitu, pavyzdžiui nuo 500 iki 5000, kiekvieną kart pridedant po 500.

 3. Pažymėkite langelių bloką D2:E11.

 4. Pasirinkite Duomenys → Kartotinė operacija.

 5. Laukelyje Formulės įveskite langelio B5 koordinates.

 6. Laukelyje Stulpelio įvesties langelis įveskite langelio B4 koordinates. Tai reiškia, kad kiekis B4 bus pakeistas lentelėje esančiomis reikšmėmis.

 7. Užverkite dialogo spustelėdami mygtuką Gerai. Stulpelyje E pamatysite uždarbius apskaičiuotus pagal stulpelio D kiekius.

Skaičiavimai su keliom formulėm

 1. Ištrinkite stulpelį E

 2. Langelyje C5 įveskite formulę = B5 / B4. Ši formulė skaičiuos kiek užsidirbate už kiekviną parduot daiktą.

 3. Pažymėkite trys stulpelius D2:F11.

 4. Pasirinkite Duomenys → Kartotinė operacija.

 5. Laukelyje Formulės įveskite langelio B5 ir langelio C5 koordinates.

 6. Laukelyje Stulpelio įvesties langelis įveskite langelio B4 koordinates.

 7. Užverkite dialogo langą spustelėdami mygtuką Gerai. Stulpelyje E turėtumėte matyti uždarbį, o stulpelyje F matinį uždarbį.

Kartotinės operacijos kryžminėse eilutėse ir stulpeliuose.

„LibreOffice“ jums leidžia atlikti kartotinę operaciją stulpeliams ir eilutėms kryžminėse lentelėse. Formulių langelyje reikia atsižvelgti į duomenų langelių bloką eilutėse ir stulpeliuose. Pažymėkite langelių bloką apibrėžta abiejų duomenų langelių blokų ir iškvieskite Kartotinės operacijos dialogo langą. Laukelyje Formulės įveskite formulės langelio koordinates. Laukeliuose Eilutės įvesties langelis ir Stulpelio įvesties langelis įveskite kitų formulėje naudojamų langelių koordinates.

Skaičiavimai su dvejais kintamaisiais

Naudokime stulpelius A ir B iš lentelės aukščiau. Dabar jūs norite keisti ne tik kiekį, bet ir pardavimo kainą ir rasti uždarbį abejais atvejais.

Praplėskite viršuje rodoma lentelę. Nuo D2 iki D11 langelius įrašykite skaičius nuo 500 iki 5000 kas 500. Į langelius nuo E1 iki H1 įrašykite skaičius 8, 10, 15, 20.

 1. Pažymėkite langelių bloką D1:H11.

 2. Pasirinkite Duomenys → Kartotinė operacija.

 3. Laukelyje Formulės įveskite langelio B5 koordinates.

 4. Laukelyje Eilutės įvesties langelis įveskite langelio B1 koordinates. B1 yra pardavimo kaina, kuri yra įvesta horizontaliai išdėstytais kintamaisiais (8, 10, 15, 20).

 5. Laukelyje Stulpelio įvesties langelis įveskite langelio B4 koordinates. B4 yra kiekis, vertikaliai įvesti kintamieji.

 6. Užverkite dialogo langą spustelėdami mygtuką Gerai.Langelių bloke E2:H11 turėtumėte matyti uždarbi nuo skirtingų pardavimo kainų.