Eilučių ir stulpelių fiksavimas

Jei turite ilgas eilutes ar stulpelius kurie išsiplečia už matomos lakšto dalies, jūs galite fiksuoti tas eilutes ar stulpelius, tai jums leis slinkti žemyn ar į šonus ir toliau matyti fiksuotas eilutes ar stulpelius.

  1. Pažymėkite eilute esančią žemiau arba stulpelį esantį dešinėje nuo eilutės ar stulpelio kurį norite fiksuoti. Visos eilutės virš pasirinktos arba visi stulpeliai į kairę nuo pasirinkto bus užfiksuoti.

    Jei norite fiksuoti horizontaliai ir vertikaliai, pažymėkite langelį kuris yra žemiau normos eilutės ir į dešinę nuo norimo užfiksuoti stulpelio.

  2. Pasirinkite Rodymas → Fiksuot langelius → Fiksuoti eilutes ir stulpelius.

    Jei norite nuimti fiksavimą vėl pasirinkite Rodymas → Fiksuot langelius → Fiksuoti eilutes ir stulpelius.

Note Icon

Jie laukas kuriam norite pritaikyti fiksavimą yra slenkamas pasirinkite komandą Rodymas → skaidyti langą.


Note Icon

Jei norite atspausdinti pasirinktą eilutę visuose dokumento lapuose, pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis → Taisyti.