Sprendiklio pritaikymas

Su sprendiklio pagalba jūs galite apskaičiuoti reikšmę kurią galite įterpti į formulę. Su sprendikliu galite apibrėžti formulę su sutvarkytomis reikšmėmis, vienu kintamuoju ir formulės rezultatu.

Sprendiklio sprendimo pavyzdys.

Jei norite apskaičiuoti metines palūkanas, sukurkite lentelė su trim stulpeliais: kapitalu (C), metų skaičiumi (n) ir palūkanų norma (i). Formulė atrodo taip:

I = C * n* i

Įsivaizduokime, kad palūkanų norma i yra 7.5%, metų skaičius n (1) liks pastovus. Tačiau jūs norite sužinoti investicinį kapitalą C, kuris turės būt koreguojamas norint gauti skirtingą rezultatą I. Pavyzdžiui apskaičiuokite koks turi būti kapitalas C, kad metinė grąža būtų $15,000.

Įveskite visų kapitalų reikšmes C (grubiai tariant apie $100,000), metų skaičių n (1), ir palūkanų normąi (7.5%) po kartą į langelį. Į atskirą langelį įveskite palūkanų I skaičiavimo formulę. Formulėje vietoj C, n, ir i naudokite langelių koordinates .

  1. Užveskite žymeklį ant langelio su palūkanomis I, ir pasirinkite Priemonės → Sprendiklis. Atsivers Sprendiklio dialogo langas.

  2. Paskirties langelyje jau turėtų būt įvestos formulės langelio koordinatės.

  3. Užveskite žymeklį ant laukelio Keičiami langeliai. Lakšte spustelėkite ant langelio kurio reikšmę norite pakeisti, šiuo pavyzdžiu spustelėkite langelį kuriame yra kapitalo reikšmė C.

  4. Reikšmės laukelyje įveskite norima formulės rezultatą. Šiuo atveju įveskite 15,000 ir spustelėkite mygtuką Gerai.

  5. Atsivėres dialogo langas jums praneš, kad sprendimas buvo sėkmingas. Spustelėkite mygtuką Išlaikyti rezultatą jei norite pakeista reikšmę palikti langelyje.