Ieškojimas ir keitimas Skaičiuoklėje

Skaičiuoklės dokumente galite ieškoti formules, žodžius, stilius. Galite naršyti nuo vieno rezultato į kitą arba galite pažymėti visus langelius su vienodu turiniu ir jiems pritaikyti norimą formatą arba pakeisti jų turinį kitu.

Ieškoti ir keisti dialogo langas

Langeliai gali talpinti skaičius kurie buvo įvesti rankinių būdu. Tačiau, langeliai taip pat gali talpinti tekstą ir skaičius kurie yra skaičiavimo rezultatai. Pavyzdžiui, jei langelis talpina formulę =1+2, langelyje rodomas tik rezultatas 3. Jūs turite nuspręsti ieškoti 1, 2 ar 3.

Formulių arba reikšmių radimas

Ieškoti ir keisti dialogo lange galite nurodyti ką ieškoti ar formules ar skaičiavimų rezultatų.

  1. Jei norite atidaryti Ieškoti ir keisti dialogo langą pasirinkite Taisa → Ieškoti ir keisti.

  2. Spustelėkite Kitos parinktys jei norite išplėsti dialogo langą.

  3. Kur ieškoti laukelyje pasirinkite „Formulėse“ arba „Reikšmėse“.

Naudodami „Formulių“ sąlygą rasite visas formulių dalis.

Naudodami „Reikšmių“ sąlygą rasite skaičiavimų rezultatus.

Note Icon

Langelių turinys gali būti formatuojamas skirtingais būdais. Pavyzdžiui, skaičius gali būti nurodomas kaip valiuta, ir langelyje bus rodomas su valiutos simboliu. Tačiau Ieškoti ir keisti komanda šio simbolio neaptiks.


Teksto ieškojimas

  1. Jei norite atidaryti Ieškoti ir keisti dialogo langą pasirinkite Taisa → Ieškoti ir keisti.

  2. Tekstą kurį norite rasti įveskite į Ko ieškote laukelį.

  3. Spustelėkite Ieškoti kito arba Ieškoti visų.

Spustelėjus mygtuką Ieškoti kito, Skaičiuoklė pažymės sekanti langelį kuris turės nurodytą tekstą, galite apžiūrėti ir koreguoti tekstą ir vėl spustelėti mygtuką Ieškoti kito, kad būtų surastas sekantis langelis su nurodytu turiniu.

  1. Jei išjungėte dialogo langą, galite spustelėti mygtukus +Lyg2+F, kad surastumėte sekantį langelį, neatidarant dialogo lango.

  2. Numatyta, kad Skaičiuoklė ieško tik dabartinį lakštą. Pažymėkite žymimąjį langelį Visuose lakštuose, kad ieškojimas vyktų visuose lakštuose.

Spustelėjus mygtuką Ieškoti visų, Skaičiuoklė pažymės visus langelius su nurodytu turiniu. Dabar galite visiems langeliams vienu metu pritaikyti norimą stilių ar juos tiesiog pašalinti.

Žvalgiklis

  1. Pasirinkite Rodymas → Žvalgiklis, kad atidarytumėte žvalgiklio langą.

Žvalgiklis naudojamas objektų ieškojimui ir žymėjimui.

Naudokite Žvalgiklį objektų ir saitų įterpimui ir to pačio ar iš kitų dokumentų.