dBASE formato failų importavimas ir eksportavimas

Jūs galite atverti ir išsaugoti duomenys dBASE formatu ( prievardis *.dbf) „LibreOffice“ Duomenų bazėje arba skaičiuoklės dokumente. „LibreOffice“ Duomenų bazėje, yra dBASE duomenų bazės aplankas kuriame talpinami visi failai su .dbf prievardžiais. Kiekvienas failas priklauso lentelei duomenų bazėje. Visos formulės ir formatavimai prarandami atveriant arba saugant dBASE failą iš „LibreOffice“.

dBase failo importavimas į skaičiuoklės dokumentą

 1. Pasirinkite Failas → Atverti.

 2. Suraskite *.dbf failą kurį norite importuoti.

 3. Spustelėkite mygtuką Atverti.

  Importuoti dBASE failądialogo langas atsivėrė.

 4. Spustelėkite mygtuką Gerai.

  dBASE failas atsiveria kaip naujas Skaičiuoklės dokumentas.

  Warning Icon

  Jei norite išsaugoti skaičiuoklės dokumentą kaip dBASE failą, nekeiskite ir neištrinkite pirmos importuoto failo eilutės. Šioje eilutėje yra informacija reikalinga dBASE duomenų bazei.


dBase failo importavimas į Duomenų bazės lentelę

„LibreOffice“ Duomenų bazės lentelė yra saitas į jau egzistuojančia duomenų bazę.

 1. Pasirinkite Failas → Naujas → Duomenų bazė.

 2. Failo pavadinimo laukelyje Išsaugoti kaip dialogo lange, įveskite duomenų bazės pavadinimą.

 3. Spustelėkite mygtuką Išsaugoti.

 4. Duomenų bazės tipo laukelyje Duomenų bazės savybių dialogo lange pasirinkite „dBASE“.

 5. Spustelėkite mygtukąToliau.

 6. Spustelėkite mygtuką Baigti.

 7. Nustatykite katalogo, kuris talpina dBASE failą, vietą ir spustelėkite mygtuką Gerai.

 8. Spustelėkite mygtukąIšsaugoti.

Skaičiuoklės dokumento išsaugojimas dBASE formatu.

 1. Pasirinkite Failas → Įrašyti kaip.

 2. Failo formato laukelyje, pasirinkite „dBASE failas“

 3. Failo pavadinimo laukelyje įveskite dBASE failo pavadinimą.

 4. Spustelėkite mygtuką Išsaugoti.

Note Icon

Tik esamo lakšto duomenys bus išsaugoti.