Suvestinių lentelių koregavimas

Spustelėkite vieną iš suvestinės lentelė mygtukų ir laikykite jį nuspaudę. Ypatingas simbolis atsiras prie pelės žymeklio.

Vilkdami mygtuką į kitą tos pačios eilutės vietą, jūs galite koreguoti stulpelių tvarką lentelėje. Vilkdami mygtuką į eilučių stulpelį kairėje, jūs galite stulpelį paversti eilute.

Jei norite sukurti sąrašo langelius virš sukurtos suvestinės lentelės, vilkite mygtukus į Puslapio laukų lauką. Sąrašo langeliai gali būt naudojami filtruojant lentelės turinį. Taip pat vilkimo būdu sukurtoje suvestinėje lentelėje galite naudoti kitą puslapio lauką kaip filtrą.

Norėdami pašalinti mygtuką iš lentelės vilkite jį iš lentelės kol pamatysite piktogramą 'neleidžiama' ir atleiskite. Mygtukas bus pašalintas.

Jei norite koreguoti suvestinę lentelę, spustelėkite ant, bet kokio langelio lentelėje ir atidarę kontekstinį meniu spustelėkite komandą Taisyti maketą. Atsidarys naudojamos Suvestinės lentelės dialogo langas.

Suvestinėje lentelėje, naudodamiesi vilkimo principu arba iškirpimo/įklijavimo komanda galite pertvarkyti ir perstatyti duomenys lentelėje.

Lentelės laukams, laukų elementams ir tarpinėms sumoms galite priskirti savo pavadinimus. Jūsų sukurti pavadinimai bus priskirti perrašant originalius pavadinimus.

Open file with example: