Sąlyginio formatavimo taikymas

Pasirinkite Formatas → Sąlyginis formatavimas ir atsivėrusiame dialogo lange galite kurti sąlygas pažymėtiems langeliams. Langelių, kurie atitiks sukurtas sąlygas, formatai bus pakeistas.

Warning Icon

Jei norite pritaikyti sąlyginį formatavimą, tai pirma reikia aktyvuoti automatinį skaičiavimą. Pasirinkite Duomenys → Skaičiavimas → Automatinis skaičiavimas (jeigu automatinis skaičiavimas jau aktyvuotas kairėje bus pažymėtas žymimasis langelis).


Sąlyginis formatavimas leidžia paryškinti reikšmes, kurios viršija visų reikšmių vidurkį. Kai pasikeičia reikšmės, formatavimas taip pat pasikeičia.

Sąlygos aprašymas

 1. Pažymėkite langelius, kuriems pritaikysite sąlyginį stilių.

 2. Pasirinkite Formatas → Sąlyginis formatavimas.

 3. Nurodykite sąlygas atsivėrusiame dialogo lange. Jei norite daugiau sužinoti apie šį dialogo langą pasirinkite „LibreOffice“ žinyną ir galite panagrinėti pateiktą pavyzdį:

Sąlyginio formatavimo pavyzdys: didesnės arba lygios vidurkiui reikšmės paryškinimas.

1 žingsnis: Užpildykite langelius skaičiais

Sakykime, skirtingoms reikšmėms norite suteikti skirtingus paryškinimus. Pavyzdžiui, naudodami sąlyginį formatavimą, lentelėje esančias reikšmes mažesnes už jų vidurkį pritaikykime raudoną spalvą, o reikšmėms didesnėms už vidurkį – žalią spalvą.

 1. Pirma sukurkite lentelę su atsitiktiniais skaičiais. Tam galite naudoti formulę:

  =RAND(), kuri sukurs atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 1 arba galite naudoti formulę =INT(RAND()*50), kuri sukurs sveikąjį atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 50.

 2. Nukopijuokite formulę į kitus langelius, kad sukurtumėte visą eilutę atsitiktinių skaičių. Paspauskite apatiniame dešiniajame langelio kampe esantį kvadratėlį ir tempkite jį dešinėn tiek langelių, kiek norite jų pažymėti.

 3. Tokiu pačiu būdu tempkite dešinio langelio dešinį apatinį kvadratėlį ir sukurkite daugiau eilučių su atsitiktiniais skaičiais.

2 žingsnis: Langelių stilių sukūrimas

Toliau pritaikykite stilių visiems langeliams, kurie turi didesnes ir mažesnes reikšmes nei visų reikšmių vidurkis. Įsitikinkite, kad Stilių langas yra atvertas.

 1. Spustelėkite tuščią langelį dešiniu pelės klavišu ir kontekstiniame meniu pasirinkite komandą Langelių formatas.

 2. Langelių formato dialogo lange pasirinkite kortelę Fonas ir nustatykite norimą spalvą. Spustelėkite mygtuką Gerai.

 3. Stilių lange spustelėkite piktogramą Naujas stilius pagal atranką ir įveskite naujo stiliaus pavadinimą, pavyzdžiui, pavadinkite stilių „Daugiau“.

 4. Jei norite aprašyti kitą stilių, atlikite minėtus žingsnius dar kartą pasirinkdami kitą spalva ir kitą stiliaus pavadinimą (pavyzdžiui, „Mažiau“).

3 žingsnis: Vidurkio skaičiavimas

Pavyzdyje, skaičiuojame atsitiktinių skaičių vidurkį ir rezultatą įrašome į pasirinktą langelį.

 1. Esant žymekliui tuščiame langelyje, pavyzdžiui langelio J14, pasirinkite Įterpimas → Funkcija.

 2. Pasirinkite funkciją AVERAGE. Pele pažymėkite visus prieš tai sukurtus atsitiktinius skaičius. Jeigu nematote visų langelių, nes Funkcijos vediklis juos užstoja, laikinai sutraukti jį spustelėję Suskleidimo arba Išskleidimo mygtuką.

 3. Funkcijos vediklis užveriamas spustelėjus Gerai.

4 žingsnis: Langelių stilių pritaikymas

Dabar lakštui galite pritaikyti sąlyginį formatavimą:

 1. Pažymėkite visus langelius su atsitiktiniais skaičiais.

 2. Pasirinkite Formatas → Sąlyginis formatavimas.

 3. Atsidariusiame dialogo lange, sąlygas aprašykite kaip nurodyta: jei langelio reikšmė mažesnė už langelio J14 reikšmę, langelio formatas pasikeičia į formatą„Mažiau“, o jei langelio reikšmė didesnė už langelio J14 reikšmę, langelio formatas pasikeičia į formatą „Daugiau“.

5 žingsnis: Langelio stiliaus kopijavimas

Sąlyginio formatavimo pritaikymas kitiems langeliams:

 1. Spustelėkite vieną iš langelių su nustatytu sąlyginiu formatavimu.

 2. Nukopijuokite langelį į iškarpinę.

 3. Pažymėkite langelius, kuriems norite pritaikyti šį formatavimą.

 4. Pasirinkite Taisa → Įdėti kitaip. Atveriamas Įdėti kitaip dialogo langas.

 5. Srityje Ką įdėti pažymėkite žymimąjį langelį Formatus, o visų kitų pažymėjimus tšaaukite. Spustelėkite mygtuką Gerai.