Automatiškai nustatomi duomenys atsižvelgiant į gretimus langelius

Galite automatiškai užpildyti langelius duomenimis naudodami automatinio užpildymo arba sekos komandą.

Automatinio užpildymo naudojimas

Automatinio užpildymo funkcija automatiškai generuoja duomenų seką remdamasi nurodytu šablonu.

 1. Lakšte spustelėkite langelį ir įrašykite bet kokį skaičių.

 2. Spustelėkite kitą langelį ir tada vėl spustelėkite langelį, kur anksčiau įrašėte skaičių.

 3. Nuspaudę langelio apatinėje dešinėje pusėje esantį tempkite tempkite tiek langelių, kiek norite užpildyti.

  Langeliai užpildyti didėjančiais skaičiais.

Tip Icon

Jei norite sukurti nuosekliai einančių dienų seką, į pasirinktą langelį įrašykite Pirmadienis ir tempkite užpildymo kvadratėlį tiek langelių, kiek norite užpildyti.


Jei norite nukopijuoti langelio turinį į kitus langelius, tempdami užpildymo kvadratėlį laikykite nuspaudę .

Note Icon

Jeigu pažymėsite du gretimus langelius su skirtingais skaičiais juose ir tempsite užpildymo kvadratėlį, tušti langeliai bus užpildyti aritmetinės pirmų dviejų skaičių progresijos nariais. Automatinio užpildymo funkcija tai pat atpažįsta apibrėžtus sąrašus skaičiuoklės parinktyse: → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Rikiavimas.


Tip Icon

Jei norite automatiškai užpildyti lentelėje esančio stulpelio tuščius langelius du kartus spustelėkite užpildymo rankenėlę. Pavyzdžiui į langelį A1 įveskite Sausis ir laikydami užpildymo rankenėlę temkite iki langelio A12, kad visi 12 langelių būtų užpildyti su mėnesių pavadinimais. Dabar į langelius B1 ir C1 kažką įrašykite ir du kartus spustelėkite užpildymo rankenėlę, tai turėtų automatiškai užpildyti visus langelius B1: C12 lentelėje.


Apibrėžtos sekos naudojimas

 1. Lakšte pažymėkite langelių bloką, kurį norite užpildyti

 2. Pasirinkite Lakštas → Užpildyti langelius → Seka.

 3. Pasirinkite parametrus, kuriuos norite pritaikyti sekai.

  Jei pasirinkote Tiesinę seką, pokytis, kurį įvedėte, pridedamas kiekvienam skaičiui sekoje.

  Jei pasirinkote Geometrinę seką, iš pokyčio, kurį įvedėte, padauginamas kiekvienas skaičiaus sekoje.

  Jei pasirinkote Datos seką, pokytis, kurį įvedėte, pridedamas prie laiko vieneto, kurį nurodėte.