របារ​វត្ថុ OLE

របារ វត្ថុ OLE លេចឡើង​នៅ​ពេល​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស និង មាន​មុខងារ​សំខាន់​បំផុត​សម្រាប់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ និង កំណត់​ទីតាំង​វត្ថុ ។

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

មិន​រុំ

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object. អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​ការ​កំណត់​នេះ​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង រុំ ។

រូបតំណាង

បិទ ការ​រុំ

រុំ

Wraps text on all four sides of the border frame of the object. រូប​តំណាង​នេះទាក់​​ទង​​ទៅ​នឹង​ជម្រើស រុំ​ទំព័រ លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង រុំ ។

​​​រូប​តំណាង​

បើក ​ការ​​រុំ

រុំ​កាត់

Places the object in front of the text. អ្នក​ក៏​អាច​សម្រេច​​បែបផែន​ដូចគ្នា​ផង​ដែរ​​តាម​រយៈ​ទំព័រ​ផ្ទាំង រុំ ។

​រូប​តំណាង​

រុំ​កាត់

តម្រឹម​ឆ្វេង

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

រូបតំណាង

ឆ្វេង

កណ្ដាល​​ផ្ដេក

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

រូបតំណាង

កណ្តាល

តម្រឹម​ស្តាំ

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

រូបតំណាង

​ស្តាំ

តម្រឹម​កំពូល

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

រូបតំណាង

កំពូល

តម្រឹម​កណ្តាល​បញ្ឈរ

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

រូបតំណាង

កណ្តាល

តម្រឹម​បាត

តម្រឹមគែមបាត​បញ្ឈរ​របស់​វត្ថុ​ដែលបានជ្រើស ។ ប្រសិនបើ​វត្ថុ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង Draw ឬ Impress គែម​បាត​របស់​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ខាង​ក្រោម ។

រូបតំណាង

បាត

ស៊ុម

ចុច​រូបតំណាង​ ស៊ុម ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ ស៊ុម ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​ស៊ុម​របស់​ផ្ទៃ​សន្លឹក​ ឬ​វត្ថុ​មួយ​ ។

រូបតំណាង

ស៊ុម

រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​

ចុច​រូបតំណាង​នេះ​ដើម្បី​បើក​របារឧបករណ៍​ រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់​ស៊ុម ។

រូបតំណាង

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

ពណ៌​ស៊ុម​

ចុច​​រូបតំណាង ពណ៌​បន្ទាត់​ (នៃ​ស៊ុម) ដើម្បីបើក​របារ​ឧបករណ៍ ពណ៌​ស៊ុម ដែល​អាច​​ឲ្យ​អ្នក​​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​ស៊ុម​​នៃ​វត្ថុ​មួយ ។

រូបតំណាង

ពណ៌​​បន្ទាត់ (នៃ​​ស៊ុម)

លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ

បើក​ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះ និង ទំហំ​របស់​វា ។

រូបតំណាង

លក្ខណសម្បត្តិ​​​វត្ថុ

នាំ​មក​មុខ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​វា​នៅ​ពី​មុខ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​ ។

រូបតំណាង

នាំ​មក​មុខ

បញ្ជូនទៅ​ក្រោយគេ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​បាត​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​​វា​នៅ​ពី​ក្រោយ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

រូបតំណាង

បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ

​ផ្លាស់​ប្តូរ​យុថ្កា​​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្ដូរ​រវាង​ជម្រើស​បោះយុថ្កា ។

រូបតំណាង

ផ្លាស់​ប្តូរ​យុថ្កា