របារ​ទ្រង់ទ្រាយ

របារ​ទ្រង់ទ្រាយ មាន​មុខងារ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​អត្ថបទ​ជាច្រើន ។

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

រូបតំណាង

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ពី​បញ្ជី​ ឬ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ដោយ​ផ្ទាល់​ ។​

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ពុម្ពអក្សរ​ជាច្រើន​ ដែល​បំបែក​ដោយ​សញ្ញា​ចំណុច​ក្បៀស​(;) ។ LibreOffice ប្រើ​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​នីមួយៗ​ ប្រសិន​បើ​ពុម្ពអក្សរ​មុន​មិនអាច​ប្រើ​បាន​ ។

រូបតំណាង

ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​រវាង​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ផ្សេង​ៗ​ពី​បញ្ជី​ ឬ​ បញ្ចូល​ទំហំ​ដោយ​ដៃ​ ។​

ដិត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដិត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដិត​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដិត​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

រូបតំណាង

ដិត

ទ្រេត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទ្រេត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រេត​​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ទ្រេត​​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

រូបតំណាង

ទ្រេត

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​ ឬ​យក​ការ​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​ចេញ​ពី​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូបតំណាង

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

ឆ្វេង

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង​ ។

រូបតំណាង

តម្រឹម​ឆ្វេង

កណ្តាល​

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​កណ្តាល​នៅ​លើ​ទំព័រ ។

រូបតំណាង

ស្តាំ

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ស្តាំ ។

រូបតំណាង

តម្រឹម​ស្តាំ

តម្រឹម​សង​ខាង

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែលបាន​ជ្រើសទៅ​រឹម​ខាងឆ្វេង និង​ខាងស្ដាំ​ទំព័រ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់បាន អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​ជម្រើស​ការ​តម្រឹម​សម្រាប់​បន្ទាត់​ចុងក្រោយរបស់​កថាខណ្ឌ ដោយ​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ - ការ​តម្រឹម ។

រូបតំណាង

តម្រឹម​សង​ខាង

បិទ​/​បើក លេខរៀង

បន្ថែម ឬ​យក​លេខរៀង​ចេញពី​កថាខណ្ឌ​ដែលបានជ្រើស ។ ដើម្បី​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខរៀង សូមជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ចំណុច និង លេខរៀង ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​របារ ចំណុច និង លេខរៀង សូមជ្រើស មើល - របារ​ឧបករណ៍ - ចំណុច និង លេខរៀង ។

រូបតំណាង

បិទ​/​បើក លេខរៀង

បិទ​​/​បើក​ចំណុច​​

ផ្តល់​ចំណុច​​ទៅ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​យក​ពួក​វា​ចេញ​ពី​កថាខណ្ឌ​ដែល​មាន​ចំណុច ។

រូបតំណាង

បិទ​/​បើក ចំណុច

បន្ថយ​ការ​ចូល​បន្ទាត់​

ចុច​រូបតំណាង បន្ថយ​ការ​ចូលបន្ទាត់ ដើម្បីកាត់បន្ថយ​ការ​ចូលបន្ទាត់​ឆ្វេង​នៃ​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​មាតិកា​ក្រឡា ហើយ​កំណត់​វា​ទៅ​ទីតាំង​ថេប​លំនាំដើម​ពី​មុន ។

រូបតំណាង

បន្ថយ​ការ​ចូល​​​បន្ទាត់

បង្កើន​ការ​ចូល​បន្ទាត់​

ចុច​រូបតំណាង​បង្កើន​កា​រចូល​បន្ទាត់ ដើម្បីបង្កើត​ការ​ចូល​បន្ទាត់​ឆ្វេង​នៃ​កថាខណ្ឌ ឬ​មាតិកា​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ហើយ​បានកំណត់​វា​ទៅ​ទីតាំង​ឈប់ថេប​លំនាំដើម​បន្ទាប់ ។

រូបតំណាង

បង្កើន​ការ​​ចូល​​បន្ទាត់

ពណ៌​ពុម្ពអក្សរ

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

រូបតំណាង

ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ

ការ​បន្លិច​​

កំណត់​ពណ៌​បន្លិច​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​នៃ​ជម្រើស​អត្ថបទ​មួយ​ ។ ប្រសិន​បើ​គ្មាន​អត្ថបទ​ដែល​បានជ្រើស​ ចុច​រូបតំណាង បន្លិច ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្លិច​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​រូបតំណាង បន្លិច​ ម្តង​ទៀត ។ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​បន្លិច​ ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់នឹង​រូបតំណាង​ បន្លិច​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ពណ៌​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

រូបតំណាង

Highlight Color

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ចុច​បើក​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​អាច​ចុច​​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ ។ ពណ៌​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​​នៅ​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​របស់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូប​តំណាង​

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

រូបតំណាង​បន្ថែម​ទៀត

បង្កើន​ពុម្ពអក្សរ

បង្កើន​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​របស់​អត្ថបទ​ដែលបានជ្រើស ។

បន្ថយ​ពុម្ពអក្សរ

បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​របស់​អត្ថបទ​ដែល​បានជ្រើស ។

បើ​ការ​គាំទ្រ ភាសាខ្មែរ និង ភាសា CTL ផ្សេង​ទៀត ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រើ​បាន នោះ​នឹង​មាន​រូបតំណាង​ពីរ​បន្ថែម​ទៀត ។

ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ

​រូបតំណាង​ឆ្វេង​ទៅ​ស្ដាំ

​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​​បញ្ចូល​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ ។

​ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង

រូបតំណាង ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង

អត្ថបទ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា ភាសា​ខ្មែរ និង​ភាសា CTL ផ្សេង​ទៀត ត្រូវ​បាន​​​បញ្ចូល​ពី​ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង ។