តារាង

បង្ហាញ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដែលត្រូវ​បញ្ចូល កែសម្រួល និង​លុប​តារាង​នៅក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ ។

Insert Table

បញ្ចូល​តារាង​ថ្មី​មួយ ។

បញ្ចូល

ជួរ​ឈរ

បញ្ចូល​ជួរឈរ ។

ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ជួរដេក ។

លុប

តារាង

Deletes the current table.

ជួរ​ឈរ

លុប​ជួរឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ជួរ​ដេក

លុប​ជួរដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ជ្រើស

តារាង

ជ្រើស​តារាង​បច្ចុប្បន្ន ។

ជួរ​ឈរ

ជ្រើស​ជួរឈរ​បច្ចុប្បន្ន ។

ជួរ​ដេក

ជ្រើស​ជួរដេក​បច្ចុប្បន្ន ។

ក្រឡា

Selects the current cell.

បញ្ចូល​ក្រឡា​ចូលគ្នា

ផ្សំ​មាតិកា​របស់​ក្រឡា​តារាង​ដែលបានជ្រើស​ទៅ​ជា​ក្រឡា​តែ​មួយ ។

ពុះក្រឡា

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

បញ្ចូល​តារាង​ចូល​គ្នា

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

ពុះ​តារាង

ពុះ​តារាង​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ជា​តារាង​ពីរ​ផ្សេង​គ្នា នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចូល​ដំណើរការ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ ដោយ​ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​ក្នុង​ក្រឡា​តារាង​មួយ ។

ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​តារាង​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

សម​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ទទឹង​ជួរ​ឈរ

បើក​ប្រអប់ ទទឹង​ជួរឈរ ដែល​អ្នក​អាច​ប្តូរ​ទទឹង​ជួរឈរ​មួយ ។

ទទឹង​ជួរឈរ​ប្រសើរ​បំផុត

លៃ​តម្រូវ​ជួរ​ឈរ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា ។ ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទទឹង​នៃ​ជួរ​ឈរ​មិន​ប៉ះពាល់​ទទឹង​នៃ​ជួរ​ឈរ​ផ្សេង​ទៀត​ក្នុង​តារាង​ទេ ។ ទទឹង​នៃ​តារាង​មិន​អាច​លើស​ពី​ទទឹង​ទំព័រ​បាន​ទេ ។

ចែក​​ជួរឈរ​ស្មើៗគ្នា

លៃតម្រូវ​ទទឹង​របស់​ជួរឈរ​ដែលបានជ្រើស​ ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​ទទឹង​របស់​ជួរឈរ​ធំបំផុត​នៅ​ក្នុងជម្រើស ។ ទទឹង​សរុប​របស់​តារាង​មិនអាច​លើ​ពី​​ទទឹង​ទំព័រ​ទេ ។

កម្ពស់​ជួរដេក

បើក​ប្រអប់ កម្ពស់​ជួរដេក ដែល​អ្នក​អាច​ប្តូរ​កម្ពស់​ជួរដេក​មួយ ។

កម្ពស់​ជួរដេក​ប្រសើរ​បំផុត

លៃតម្រូវ​​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា ។ នេះ​ជា​កំណត់​លំនាំដើម សម្រាប់​តារាង​ថ្មី ។

ចែកចាយ​ជួរ​ដេក​គូរ

លៃតម្រូវ​កម្ពស់​របស់​ជួរដេក​ដែលបាន​ជ្រើស​ ដើម្បីផ្គូផ្គង​កម្ពស់​របស់ជួរដេក​ខ្ពស់​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ជម្រើស ។

Break Across Pages

Allows a page break within the current row.

Repeat Heading Rows

Repeats the table headers on subsequent pages if the table spans one or more pages.

បម្លែង

អត្ថបទ​ជា​តារាង

បើក ប្រអប់​មួយដែល​អ្នក​អាច​បម្លែង​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ជា​តារាង​មួយ ។

តារាង​ជា​អត្ថបទ

បើក ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​បម្លែង​តារាង​បច្ចុប្បន្ន ជា​អត្ថបទ ។

តម្រៀប

តម្រៀប​កថាខណ្ឌ ឬ​ជួរដេក​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស តាម​លំដាប់​អក្សរក្រម ឬ​តាម​លំដាប់​លេខ ។ អ្នក​អាច​កំណត់​រហូតដល់​ពាក្យគន្លឹះ​តម្រៀប​បី ព្រមទាំង​ផ្សំ​ពាក្យគន្លឹះ​តម្រៀប​អក្សរក្រម​លេខ ជាមួយ​នឹង​លេខ​បាន​ផង​ដែរ ។

រូបមន្ត

បើក របារ​រូបមន្ត ដើម្បី​បញ្ចូល​ ឬ​កែសម្រួល​រូបមន្ត​មួយ ។

ទ្រង់​ទ្រាយ​​លេខ

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

លក្ខណសម្បត្តិ​តារាង

បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះ តម្រឹម គម្លាត ទទឹង​ជួរ​ឈរ ស៊ុម និង ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ។