ទ្រង់ទ្រាយ

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ប្លង់ និង​មាតិកា​រ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

សម្អាត​​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

តួអក្សរ

ប្តូរ​ពុម្ព​អក្សរ និង ទ្រង់​ទ្រាយ​ពុម្ព​អក្សរ​សម្រាប់​តួ​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

កថាខណ្ឌ

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

ចំណុច​ និង ​លេខ​រៀង

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

ទំព័រ

បញ្ជាក់​​រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ និង ប្លង់​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន រួម​ទាំង​រឹម​ទំព័រ បឋមកថា និង បាតកថា និង ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ទំព័រ ។

ភាព​ផ្លាស់​ប្តូរ

ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណៈ​តួអក្សរ​នៅ​ក្នុង​ជម្រើស​ ។ បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ក្នុង​ពាក្យ​ និង​គ្មាន​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ទេ អញ្ចឹង​ពាក្យ​គឺ​ជា​ជម្រើស ។

មគ្គុទេ្ទសក៍​សូរ​សព្ទ​អាស៊ី

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ជួរ​ឈរ

បញ្ជាក់​​ចំនួន​ជួរ​ឈរ និង ប្លង់​ជួរ​ឈរ សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ស៊ុម ឬ​ភាគ ។

ភាគ

ផ្លាស់ប្តូរ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​នៃ​ភាគ​ដែល​បាន​កំណត់​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ ដើម្បី​បញ្ចូល​ភាគ​មួយ គឺត្រូវ​ជ្រើស​អត្ថបទ ឬ​ចុច​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ហើយ​បន្ទាប់​មក​​ជ្រើស បញ្ចូល - ភាគ ។

កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ឯកសារ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​យោង​ទៅ​តាម​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​កំណត់​ក្រោមជម្រើស​​ ឧបករណ៍​ - កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

យុថ្កា

កំណត់​​ជម្រើស​យុថ្កា​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រុំ

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

​តម្រឹម ​

តម្រឹម​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​គោរព​ទៅ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។\

តម្រឹម​ (​វត្ថុ​អត្ថបទ)

កំណត់​ជម្រើស​​តម្រឹម​​សម្រាប់​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ។​​

រៀបចំ

ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ជង់​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

ត្រឡប់

ត្រឡប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ឲ្យ​​ផ្ដេក​ ឬ​បញ្ឈរ ។

ក្រុម

ដាក់​ជា​ក្រុម​នូវ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដូច្នេះ​ពួក​គេ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី ឬ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា​វត្ថុ​តែមួយ ។

វត្ថុ

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​មួយ ដើម្បី​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ស៊ុម

បញ្ចូល​ស៊ុម​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​ប្លង់​ជួរ​ឈរ​មួយ ​ច្រើន​នៃ​អត្ថបទ និង វត្ថុ ។

រូបភាព

Formats the size, position, and other properties of the selected image.