ការ​បញ្ចូល ការ​កែសម្រួល និង ការ​តភ្ជាប់​ស៊ុម​អត្ថបទ

ស៊ុម​អត្ថបទ​គឺ​ជា​អ្នក​ផ្ទុក​អត្ថបទ និង ក្រាហ្វិក​ដែល​អ្នក​អាច​ដាក់​នៅ​ទី​ណា​ក៏​បាន​នៅ​លើ​ទំព័រ​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ស៊ុមមួយ ដើម្បី​អនុវត្ត​ប្លង់​ជួរ​ឈរ​ទៅ​អត្ថបទ ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​ស៊ុម​អត្ថបទ

  1. ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​ស៊ុម ។

  2. ជ្រើស បញ្ចូល - ស៊ុម និង​​ចុច យល់ព្រម ។

ដើម្បី​កែសម្រួល​ស៊ុម

ដើម្បី​លាក់​អត្ថបទ​ពី​ការបោះពុម្ព

ស៊ុម​អត្ថបទ​ Writer ណាមួយ​អាច​ត្រូវបាន​កំណត់​ទៅ​ជារបៀប​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យមើល​អត្ថបទ​នៅលើ​អេក្រង់បាន ប៉ុន្តែ​ពេល​បោះពុម្ព គឺ​​អត្ថបទ​ត្រូវបានលាក់ ។

  1. ជ្រើស​ស៊ុម​អត្ថបទ (អ្នក​នឹង​ឃើញ​ចំណុច​ទាញ៨) ។

  2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.

  3. នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​លក្ខណសម្បត្តិ ដោះ​ធីក​ពី​ប្រអប់ បោះពុម្ព និង​ ​ចុច យល់ព្រម ។

ដើម្បីតភ្ជាប់​ស៊ុម​អត្ថបទ

អ្នក​អាច​ភ្ជាប់​ស៊ុមអត្ថបទ Writer ដូច្នេះ​មាតិកា​របស់ពួកវា​ហូរ​ពី​ស៊ុមមួយ​ទៅស៊ុម​មួយទៀត​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

  1. ចុច​គែម​នៃ​ស៊ុម​ដែល​អ្នក​ចង់​តភ្ជាប់ ។ ចំណុច​ទាញ​ជម្រើស លេចឡើង​លើ​គែម​របស់​​ស៊ុម ។

  2. នៅ​លើ​របារស៊ុម ចុចរូបតំណាង តភ្ជាប់​ស៊ុមរូបតំណាង ។

  3. ចុច​ស៊ុម​ដែល​អ្នក​ចង់​តភ្ជាប់​ ។

អ្នក​អាច​តភ្ជាប់​ស៊ុម តែ​ក្នុង​ករណី​ ៖

នៅ​ពេល​អ្នក​ជ្រើស​ស៊ុម​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​មួយ បន្ទាត់​មួយ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដែល​តភ្ជាប់​ស៊ុម​ដែល​បាន​តភ្ជាប់ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

លក្ខណៈ​ពិសេស​ទំហំ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​មាន​តែ​សម្រាប់​ស៊ុម​ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​ច្រវាក់​នៃ​​ស៊ុម​ដែល​ត​គ្នា ។