ការ​បោះពុម្ព ចុះឈ្មោះ-ពិត

ចុះ​ឈ្មោះ​-ពិត

ចុះឈ្មោះ-ពិត គឺ​ជា​ពាក្យ​មុទ្ទវិទ្យា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ការ​បោះពុម្ព ។ ពាក្យ​នេះ​សំដៅ​លើ​ការ​បោះពុម្ព​មិន​ល្អៀង នៃ​ជួរ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​វាយ​អត្ថបទ​មួយ នៅ​លើ​ផ្នែក​ខាង​មុខ និង​ខាង​ក្រោយ​នៃ​ទំព័រ​សៀវភៅ ទំព័រ​សារព័ត៌មាន និង​ទំព័រ​ទស្សនាវដ្ដី ។ លក្ខណៈ​ពិសេស ចុះឈ្មោះ-ពិត ធ្វើ​ឲ្យ​ទំព័រ​ទាំង​នេះ​កាន់​តែ​ងាយស្រួល​អាន ដោយ​រារាំង​ស្រមោល​ពណ៌​ប្រផេះ​ពី​ការ​ចាំង​កាត់​ជួរ​អត្ថបទ ។ ពាក្យ ចុះឈ្មោះ-ពិត ក៏​សំដៅ​ផង​ដែរ​លើ​ជួរ​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​អត្ថបទ​ដែល​នៅ​ជាប់​គ្នា ដែល​មាន​កម្ពស់​ដូចគ្នា ។

នៅ​ពេល​អ្នក​កំណត់​កថា​ខណ្ឌ រចនាប័ទ្ម​កថា​ខណ្ឌ ឬ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ជា​ចុះ​ឈ្មោះ-ពិត បន្ទាត់​គោល​នៃ​តួ​អក្សរ​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ទៅ​ក្រឡា​ចត្រង្គ​បញ្ឈរ​នៃ​ទំព័រ ដោយ​មិន​គិត​ពី​ទំហំ​អក្សរ ឬ​វត្តមាន​នៃ​ក្រាហ្វិក ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ក្រឡា​ចត្រង្គ​នេះ​ជា​លក្ខណសម្បត្តិ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ។

ដើម្បី​កំណត់​ឯកសារ​ទៅ​ការ​បោះពុម្ព​ចុះឈ្មោះ​-ពិត

  1. ជ្រើស​ឯកសារ​ទាំងមូល ។

  2. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ - ទំព័រ ។

  3. In the Register-true section, select the Activate checkbox and click OK.

កថា​ខណ្ឌ​ទាំងអស់​ក្នុង​ឯកសារ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព ចុះ​ឈ្មោះ-ពិត លុះ​ត្រា​តែ​បញ្ជាក់​​ផ្សេង ។

ដើម្បី​​ធ្វើ​ឲ្យ​កថាខណ្ឌ​រួចរាល់​ពី​ការ​បោះពុម្ព​ចុះឈ្មោះ-ពិត

  1. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

    ជ្រើស​កថាខណ្ឌ​ទាំងអស់​ដែល​អ្នក​ចង់​លើកលែង បន្ទាប់​មក​ ​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ - គម្លាត និង ចូល​បន្ទាត់ ។

    Open the Styles window, click the Paragraph Style you want to exempt, right-click that style, choose Modify. In the dialog, click the Indents & Spacing tab.

  2. In the Register-true section, clear the Activate checkbox.