ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទិស​ទំព័រ

លក្ខណសម្បត្តិ​ទំព័រ​ទាំងអស់​សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ Writer ឧទាហរណ៍​ដូចជា ទិស​ទំព័រ​ ​ត្រូវបាន​កំណត់​ដោយ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ។ តាម​លំនាំដើម ឯកសារ​អត្ថបទ​ថ្មី​នឹង​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ“លំនាំដើម” សម្រាប់​ទំព័រ​ទាំងអស់ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បើក​ឯកសារ​អត្ថបទ​ដែល​មាន នោះ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្សេង​នឹង​ត្រូវបាន​អនុវត្ត​ទៅ​ទំព័រ​ផ្សេងដែរ ។

វា​សំខាន់ណាស់ ដែល​ត្រូវ​ដឹង​ថា​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដែល​អ្នក​អនុវត្ត​ទៅ​លក្ខណសម្បត្តិ​ទំព័រ នឹង​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​តែ​លើ​ទំព័រ​ដែល​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​ប៉ុណ្ណោះ ។ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវបាន​រាយ​នៅ​ក្នុង​របារ​ស្ថានភាព ដែល​ស្ថិត​នៅ​ខាងក្រោម​ស៊ុម​បង្អួច ។

ផ្លាស់ប្ដូរ​ទិស​ទំព័រ​សម្រាប់​ទំព័រ​ទាំងអស់

ប្រសិន​បើ​ឯកសារ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​មាន​តែ​ទំព័រ​ដែល​មាន​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដូចគញនា អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​ទំព័រ​ដោយ​ផ្ទាល់បាន ៖

 1. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ ។

 2. ចុច​ផ្ទាំង ទំព័រ ។

 3. នៅ​ចំណុច​ ទ្រង់ទ្រាយ​ទំព័រ ជ្រើស “បញ្ឈរ” ឬ​ “ផ្ដេក” ។

 4. ចុច យល់ព្រម ។

ផ្លាស់ប្ដូរ​ទិស​ទំព័រ​សម្រាប់​តែ​ទំព័រ​មួយ​ចំនួន​ប៉ុណ្ណោះ

LibreOffice ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ទិស​ទំព័រ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ ។ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​ទំព័រ​បន្ថែម ឧទាហរណ៍ រឹម​ទំព័រ​បឋមកថា និង​បាត​កថា ។ អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​រចនាប័ទ្មទំព័រ “លំនាំដើម”សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​អ្នក​អាច​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយ​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​​ទំព័រ​ទាំងនោះ​ទៅ​ផ្នែក​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ។

នៅ​ចុង​ទំព័រ​ជំនួយ​នេះ យើង​នឹង​ពិភាក្សា​គ្នា​លម្អិត​អំពី​វិសាលភាព​របស់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិនច្បាស់​អំពី​គោលគំនិត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ សូម​អាន​ផ្នែកនៅ​ចុង​ទំព័រ​នេះ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ហាក់ដូចជា​រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ ឬ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មិនស្គាល់​ឋានានុក្រម ។ អ្នក​អាច​បង្កើត​​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ថ្មី​ដោយ​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដែល​មាន​ស្រាប់ ប៉ុន្តែ​នៅពេល​ដែល​អ្នក​ផ្លាស់ប្ដូរ​រចនាប័ទ្ម​ប្រភព​នៅពេល​ក្រោយ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ថ្មី​គឺ​មិន​ទទួល​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទេ ។


ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទិស​ទំព័រ​សម្រាប់​ទំព័រ​ទាំងអស់​ដែល​ចែករំលែក​រចនា​ប័ទ្ម​ទំព័រ​ដូចគ្នា ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​មាន​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មួយ បន្ទាប់​មក​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​នោះ ៖

 1. Choose View - Styles.

 2. ចុច​លើ​រូប​តំណាង រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ។

 3. ចុច​កណ្ដុរ​ស្ដាំ​លើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ហើយ​ជ្រើស ថ្មី ។ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ថ្មី​ទទួល​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​រចនា​ប័ទ្ម​ទំព័រ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​តាំង​ពី​ពេល​ចាប់ផ្ដើម ។

 4. នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង ​រៀបចំ វាយ​ឈ្មោះ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ឈ្មោះ ។ ឧទាហរណ៍ "ផ្ដេក​របស់​ខ្ញុំ" ។

 5. នៅ​ក្នុងប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​បន្ទាប់ ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​ទំព័រ​បន្ទាប់​ដែល​ធ្វើតាម​ទំព័រ​ដែល​មាន​រចនាប័ទ្ម​ថ្មី ។ សូម​មើល​ផ្នែក​ដែល​និយាយ​អំពី​វិសាលភាព​របស់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​នៅចុង​ទំព័រ​ជំនួយ ។

 6. ចុច​ផ្ទាំង ទំព័រ ។

 7. នៅ​ចំណុច​ ទ្រង់ទ្រាយ​ទំព័រ ជ្រើស “បញ្ឈរ” ឬ​ “ផ្ដេក” ។

 8. ចុច យល់ព្រម ។

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

វិសាលភាព​នៃ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ

អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​អំពី​វិសាលភាព​នៃ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​នៅ​ក្នុង LibreOffice ។ ថាតើ​ទំព័រ​ឯកសារ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ណាមួយ​ដែល​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ដោយ​ការ​កែសម្រួល​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ?

រចនាប័ទ្ម​វែង​មួយ​ទំព័រ

រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​អាច​កំណត់បាន​ដើម្បី​​ធ្វើ​វិសាលភាព​ទំព័រ​តែ​មួយ ។ រចនាប័ទ្ម “ទំព័រ​ទីមួយ” ជា​ឧទាហរណ៍ ។ អ្នក​កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​ដោយ​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្សេងទៀត​ជា​"​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាប់" នៅលើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ - អ្នក​រៀបចំ

រចនាប័ទ្ម​វែង​មួយ​ទំព័រ ចាប់ផ្ដើម​ពី​ស៊ុម​ខាងក្រោម​ជួរ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​ឡើងទៅ​​ចំណុច​បំបែក​ទំព័រ​បន្ទាប់ ។ ចំណុច​បំបែក​ទំព័រ​បន្ទាប់​គឺ​លេចឡើង​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ​នៅពេល​ដែល​អត្ថបទ​ធ្លាក់​ដល់​ទំព័រ​បន្ទាប់ ។ ឬ​ក៏​អាច​អាច​បញ្ចូល​ចំណុច​បំបែក​ទំព័រ​ដោយដៃ​ក៏បាន ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​ចំណុច​បំបែក​ទំព័រ​ដោយដៃ​នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍ទ្រនិច គឺ​ត្រូវ​សង្កត់ បញ្ជា​(Ctrl)+បញ្ចូល​(Enter) ឬ​ជ្រើស បញ្ចូល - បំបែក​ដោយ​ដៃ ហើយ​ចុច​ យល់ព្រម ។

កំណត់​ជួរ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដោយ​ដៃ

រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ “​លំនាំដើម” មិន​កំណត់​"រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បន្ទាប់" ​ផ្សេងគ្នា​​នៅលើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ - អ្នក​រៀបចំទេ ។ ជំនួស​វិញ "រចនាប័ទ្ម​បន្ទាប់" ត្រូវបាន​កំណត់​ជា “លំនាំដើម” ។ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ទាំងអស់​ដែល​ដាក់​ពីមុខ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដូចគ្នា​គឺ​អាច​ធ្វើ​វិសាលភាព​ទំព័រ​ច្រើន​បាន ។ ស៊ុម​លើ និង​ក្រោម​របស់​ជួរ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​គឺ​ត្រូវបាន​កំណត់​ដោយ "បំបែក​ទំព័រ​ដោយ​រចនាប័ទ្ម" ។ ទំព័រ​ទាំងអស់​រវាង "បំបែក​ទំព័រ​ដោយ​រចនាប័ទ្ម" ពីរ​គឺ​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដូចគ្នា ។

អ្នក​អាច​បញ្ចូល "បំបែក​ទំព័រ​ដោយ​រចនាប័ទ្ម" ដោយផ្ទាល់​ត្រង់​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។ ច្រាស​មកវិញ អ្នក​អាច​អនុវត្ត​លក្ខណសម្បត្តិ "បំបែក​ទំព័រ​ដោយ​រចនាប័ទ្ម" ទៅ​កថាខណ្ឌ ឬ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ។

ដំណើរការ​ពាក្យ​បញ្ជា​ណាមួយ​ខាងក្រោម ៖

អំពី​បឋមកថា និង បាតកថា

បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មួយ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន

ការ​បញ្ចូល​លេខ និង ឈ្មោះ​ជំពូក​ក្នុង​បឋមកថា ឬ​បាតកថា

ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​បឋមកថា ឬ​បាតកថា