ការពារ​សហសញ្ញា​នៃ​ពាក្យ​ជាក់លាក់

If your text is ដាក់​សហសញ្ញា​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ហើយ​ពាក្យ​ដែល​បាន​ដាក់​សហសញ្ញា​ជាក់លាក់ គឺ​មើលទៅ​មិន​ល្អ​មើល ឬ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​មិន​ដាក់​សហសញ្ញា​លើ​​ពាក្យ​ជាក់លាក់ អ្នក​អាច​បិទ​សហ​សញ្ញា​សម្រាប់​ពាក្យ​ទាំង​នោះ​បាន ។

 1. Choose - Language Settings - Writing Aids

 2. ជ្រើស​វចនានុក្រម​ក្នុង​បញ្ជី វចនានុក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ និង​​បន្ទាប់​មក​​ចុច កែសម្រួល ។

  ប្រសិន​បើ​បញ្ជី​ទទេ ចុច ថ្មី ដើម្បី​បង្កើត​វចនានុក្រម​មួយ ។

 3. ក្នុង​ប្រអប់​ ពាក្យ បញ្ចូល​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​ចង់​ដកចេញ​ពី​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា បន្ត​ដោយ​សញ្ញា​ស្មើ (=) ឧទាហរណ៍ "pretentious=" ។

 4. ចុច ថ្មី ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច បិទ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បី​ដក​ពាក្យ​ចេញ​ពី​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា ជ្រើស​ពាក្យ ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តួអក្សរ ចុច​ផ្ទាំង ពុម្ព​អក្សរ និង​ ជ្រើស "គ្មាន" ក្នុង​ប្រអប់ ភាសា  ។


ពាក្យ​មួយ​ចំនួន​មាន​តួអក្សរ​ដែល LibreOffice ចាត់ទុក​ជា​សញ្ញា(-) ។ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពាក្យ​ទាំងនោះ​មាន​សញ្ញា(-) ទេ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​កូដ​ពិសេស​ដែល​ការពារ​សញ្ញា(-) នៅ​ទីតាំង​ដែល​កូដ​ពិសេស​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល ។ បន្ត​ដូច​ខាងក្រោម ៖

 1. បើក​លក្ខណ​ពិសេស​របស់​ភាសា​ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគ្រស្មាញ​ (CTL) ៖ ជ្រើស​ - ការកំណត់​ភាសា​ - ភាសា រួច​​ធីក​ បើក​សម្រាប់​ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគ្រ​ស្មាញ​ (CTL) ។ ចុច យល់​ព្រម ។

 2. ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ នៅ​កន្លែង​ដែល​គ្មាន​សញ្ញា (-) ។

 3. ជ្រើស បញ្ចូល - សញ្ញា​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ - គ្មាន​ទទឹង គ្មាន​ការ​បំបែក ។

  នៅពេល​បាន​បញ្ចូល​តួអក្សរ​ពិសេស អ្នក​អាច​បិទ​ CTL ម្ដង​ទៀត ។ គាំទ្រ CTL ចាំបាច់​សម្រាប់​តែ​បញ្ចូល​តួអក្សរ​ពិសេស ​ប៉ុណ្ណោះ ។

ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា

លំហូរ​អត្ថបទ