រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ

នៅ​ទីនេះ អ្នក​អាច​បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ពុម្ពអក្សរមួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for Character Styles)


អ្នក​រៀប​ចំ

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

បែប​ផែន​ពុម្ព​អក្សរ

បញ្ជាក់​បែបផែន​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។

​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

កំណត់​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ឬ​ក្រាហ្វិក ។

ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

បញ្ជាក់​ទីតាំង មាត្រដ្ឋាន ការ​បង្វិល និង​គម្លាត​សម្រាប់​តួអក្សរ។

ប្លង់​អាស៊ី

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​ការ​សរសេរ​បន្ទាត់ទ្វេរ​សម្រាប់​ភាសា​អាស៊ី ។ ជ្រើស​តួអក្សរ​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ហើយ​បន្ទាប់មក​ជ្រើស​ពាក្យបញ្ជា​នេះ ។

កំណត់ឡើងវិញ

កំណត់​ឡើង​វិញ​នូវ​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ចំពោះ​ផ្ទាំង​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កម្មវិធី​ទាំងនោះ​ ពេល​ដែល​ប្រអប់​​នេះ​ត្រូវ​បាន​បើក ។ សំណួរ​អះអាង​មិន​លេចឡើង​ទេ នៅ​ពេល​អ្នក​បិទ​ប្រអប់ ។

ស្តង់ដារ

កំណត់​ឡើង​វិញ​នូវ​តម្លៃ​ដែល​មើល​ឃើញ​ក្នុង​ប្រអប់​ទៅ​ជា​តម្លៃ​តម្លើង​លំនាំ​ដើម ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ការ​អះអាង​មិន​លេច​ឡើង មុន​លំនាំ​ដើម​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ឡើង​វិញ ។