ស៊ុម

បញ្ចូល​ស៊ុម​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​ប្លង់​ជួរ​ឈរ​មួយ ​ច្រើន​នៃ​អត្ថបទ និង វត្ថុ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - ស៊ុម

Choose Format - Frame and Object - Properties

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

រូបតំណាង

បញ្ចូល​ស៊ុម​ដោយ​ដៃ


To edit a frame, click the border to select it, and then choose Format - Frame and Object - Properties. You can also resize or move a selected frame using special shortcut keys.

ដើម្បី​លុប​ស៊ុម ចុច​ស៊ុម និង ​បន្ទាប់​មក​ចុច លុប (Delete) ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ឃើញ​ព្រួញ​តូច​ពណ៌​ក្រហម​នៅ​ដើម និង ចុង​អត្ថបទ​ក្នុង​ស៊ុម ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​កាត់​អត្ថបទ​ដែល​នៅ​សល់ ។

ក្នុង​ផ្ទៃ​មើល​ជា​មុន​នៃ​ប្រអប់ ស៊ុម ស៊ុម​ត្រូវ​បាន​តំណាង​ដោយ​ចតុកោណ​កែង​ពណ៌​បៃតង ហើយ​ផ្ទៃ​យោង​ត្រូវ​បាន​តំណាង​ដោយ​ចតុកោណ​កែង​ពណ៌​ក្រហម ។

អ្នក​ក៏​អាច​មើល​បែបផែន​ជា​មុន នៅ​ពេល​អ្នក​ប្តូរ​យុថ្កា​ស៊ុម​ទៅ​ជា "ជា​តួ​អក្សរ" ។ "បន្ទាត់​គោល" ត្រូវ​បាន​គូរ​ជា​ពណ៌​ក្រហម ហើយ "តួ​អក្សរ" គឺ​ជា​កម្ពស់​ពុម្ព​អក្សរ និង "បន្ទាត់" គឺ​ជា​កម្ពស់​បន្ទាត់ រួម​ទាំង​ស៊ុម ។

ប្រភេទ

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

ជម្រើស

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

រុំ

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

តំណខ្ពស់​

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

ស៊ុម

កំណត់​ជម្រើស​ស៊ុម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង Writer ឬ Calc ។

​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

កំណត់​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ឬ​ក្រាហ្វិក ។

ជួរ​ឈរ

បញ្ជាក់​​ចំនួន​ជួរ​ឈរ និង ប្លង់​ជួរ​ឈរ សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ស៊ុម ឬ​ភាគ ។

ម៉ាក្រូ

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

រូបតំណាង​លើ​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ៖

គូរ​ស៊ុម​មួយ​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ ។ ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​រូបតំណាង ដើម្បី​ជ្រើស​ចំនួន​ជួរឈរ​សម្រាប់​ស៊ុម ។

រូបតំណាង

បញ្ចូល​ស៊ុម​ដោយ​ដៃ

ការ​ប្រើ​​គ្រាប់​​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ (LibreOffice Writer ភាព​អាច​ចូល​ដំណើរការ​បាន)

ការ​បញ្ចូល ការ​កែសម្រួល និង ការ​តភ្ជាប់​ស៊ុម​អត្ថបទ