កម្មវិធី​រុករក

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document. Navigator is also available as a deck of the Sidebar. You can also use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents. To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu. If you want, you can dock the Navigator at the edge of your workspace.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស មើល - កម្មវិធី​រុករក

លើ​របារ​ ស្តង់ដារ ចុច

រូបតំណាង

បិទ​/​បើក កម្មវិធី​រុករក


ដើម្បី​បើក​កម្មវិធី​រុករក ជ្រើស មើល - កម្មវិធី​រុករក ។ ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​កម្មវិធី​រុករក អូស​របារ​ចំណងជើង​របស់​វា ។ ដើម្បី​ចត​កម្មវិធី​រុករក អូស​របារ​ចំណងជើង​របស់​វា​ទៅ​គែម​ខាងឆ្វេង ឬ​គែម​ខាងស្ដាំ​នៃ​តំបន់​ធ្វើការ ។ ដើម្បី​លែង​ចត​កម្មវិធី​រុករក សង្កត់​គ្រាប់ចុច បញ្ជា(Ctrl) ហើយ​ចុច​ទ្វេដង​លើ​ផ្ទៃ​ប្រផេះ​នៃ​កម្មវិធី​រុករក ។

ចុច​សញ្ញា​បូក (+) នៅ​ជាប់​ប្រភេទ​មួយ​ក្នុង កម្មវិធី​រុករក ដើម្បី​មើល​ធាតុ​ក្នុង​ប្រភេទ ។ ដើម្បី​មើល​ចំនួន​វត្ថុ​ក្នុង​ប្រភេទ​មួយ ដាក់​ព្រួញ​កណ្តុរ​របស់​អ្នក​លើ​ប្រភេទ​ក្នុង កម្មវិធី​រុករក ។ ដើម្បី​លោត​ទៅ​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ ចុច​ទ្វេដង​លើ​វត្ថុ​ក្នុង កម្មវិធី​រុករក ។

ដើម្បី​លោត​ទៅ​វត្ថុ​បន្ទាប់ ឬ​មុន​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ចុច​រូបតំណាង រុករក ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ រុករក ចុច​ប្រភេទ​វត្ថុ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ព្រួញ​ឡើងលើ ឬ​ចុះក្រោម ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ភាគ​ដែល​លាក់​​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ លេចឡើង​ជា​ពណ៌​ប្រផេះ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​ និង បង្ហាញ​អត្ថបទ "លាក់" នៅ​ពេល​អ្នក​ដាក់​​ព្រួញ​​កណ្តុរ​លើ​វា ។ ភាព​ដូចគ្នា​អនុវត្ត​ទៅ​មាតិកា​បឋមកថា និង បាតកថា​នៃ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ និង មាតិកា​ដែល​លាក់​ក្នុង​តារាង ស៊ុម​អត្ថបទ ក្រាហ្វិក វត្ថុ OLE និង លិបិក្រម ។


Toggle Master View

ប្ដូរ​ពី ទិដ្ឋភាព​មេទៅ​ទិដ្ឋភាព​ធម្មតា បើបើក​ឯកសារ​មេ​មួយ ។

Icon

Toggle Master View

ការ​រុករក

បើក​របារ​ឧបករណ៍ ការ​រុករក ដែល​អ្នក​អាច​លោត​យ៉ាង​រហ័ស​ទៅ​វត្ថុ​បន្ទាប់ ឬ​​វត្ថុ​មុន​ក្នុង​ប្រភេទ​ដែល​អ្នក​ជ្រើស ។ ជ្រើស​ប្រភេទ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ព្រួញ "មុន" និង "បន្ទាប់" ។

ដើម្បី​បន្ត​ការ​ស្វែងរក ចុច​រូបតំណាង ស្វែងរក​ម្តង​ទៀត លើ​របារ​ឧបករណ៍ រុករក ។

Icon

ការ​រុករក

មុន

លោត​ទៅ​កាន់​ធាតុ​មុន​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ប្រភេទ​​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​លោត, ចុច​រូបតំណាង ការ​រុករក ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ប្រភេទ​ធាតុ - ឧទាហរណ៍, "រូបភាព"។

Icon

វត្ថុ​មុន

បន្ទាប់

លោត​ទៅ​ធាតុ​បន្ទាត់​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ប្រភេទ​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​លោត, ចុច​រូបតំណាង ការ​រុករក បន្ទាប់​មក​ចុច​ប្រភេទ​ធាតុ - ឧទាហរណ៍, "រូបភាព" ។

Icon

វត្ថុ​បន្ទាប់

លេខ​ទំព័រ

Type the number of the page number that you want to jump to, and then press Enter.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

To quickly move the cursor to another page while you are in a document, press Shift++F5, type the number of the page that you want to jump to, and then wait a few moments.


ប្រអប់​បញ្ជី

Shows or hides the Navigator list.

Icon

បិទ​/​បើក ប្រអប់​បញ្ជី

ទិដ្ឋភាព​​មាតិកា

Switches between the display of all categories in the Navigator and the selected category.

Icon

ប្តូរ ទិដ្ឋភាព​មាតិកា

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បី​រៀប​លំដាប់​ក្បាល និង អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង​ពួកវា ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ឡើង​វិញ​ឲ្យ​លឿន ជ្រើស​ប្រភេទ "ក្បាល" ក្នុង​បញ្ជី និង ​បន្ទាប់​មក​ចុច​រូបតំណាង ទិដ្ឋភាព​មាតិកា ។ ឥឡូវ​អ្នក​អាច​ប្រើ​អូស និង ទម្លាក់​ដើម្បី​រៀប​លំដាប់​មាតិកា​ឡើង​វិញ ។


កំណត់​អ្នក​រំលឹក

ចុច​ទីនេះ ដើម្បី​កំណត់​អ្នក​រំលឹក​មួយ​នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​អាច​កំណត់​អ្នក​រំលឹក​រហូត​ដល់​ទៅ​ប្រាំ ។ ដើម្បី​លោត​ទៅ​អ្នក​រំលឹក​មួយ ចុច​រូបតំណាង ការ​រុករក, ក្នុង​បង្អួច​ការ​រុករក ចុច​រូបតំណាង​អ្នក​រំលឹក ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង​មុន ឬ​បន្ទាប់ ។

Icon

កំណត់​អ្នក​រំលឹក

បឋម​កថា​

Moves the cursor to the header, or from the header to the document text area.

Icon

បឋម​កថា​

បាតកថា​

Moves the cursor to the footer, or from the footer to the document text area.

Icon

បាតកថា​

យុថ្កា <-> អត្ថបទ

Jumps between the footnote text and the footnote anchor.

Icon

យុថ្កា <-> អត្ថបទ

របៀប​អូស

Sets the drag and drop options for inserting items from the Navigator into a document, for example, as a hyperlink. Click this icon, and then choose the option that you want to use.

រូបតំណាង

របៀប​អូស

បញ្ចូល​ជា​តំណខ្ពស់​

បង្កើត​តំណខ្ពស់​​មួយ នៅ​ពេល​អ្នក​អូស និង ទម្លាក់​ធាតុ​មួយ​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ ចុច​តំណខ្ពស់​ក្នុង​ឯកសារ​ដើម្បី​លោត​ទៅ​ធាតុ ដែល​តំណខ្ពស់​ចង្អុល​ទៅ​កាន់ ។

បញ្ចូល​ជា​តំណ

បញ្ចូល​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​តំណ​មួយ ដែល​អ្នក​អូស និង ទម្លាក់​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ជា​ភាគ​ដែល​បាន​ការពារ ។ មាតិកា​នៃ​តំណ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​ប្រភព​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​តំណ​ទាន់​សម័យ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ជ្រើស ឧបករណ៍ - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព - តំណ ។ អ្នក​មិន​អាច​បង្កើត​តំណ សម្រាប់​ក្រាហ្វិក វត្ថុ OLE សេចក្តី​យោង និង លិបិក្រម ។

បញ្ចូល​ជា​ច្បាប់​ចម្លង

បញ្ចូល​ច្បាប់​ចម្លង​នៃ​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដែល​អ្នក​អូស និង ទម្លាក់​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​មិន​អាច​អូស និង ទម្លាក់​ច្បាប់​ចម្លង​នៃ ក្រាហ្វិក វត្ថុ OLE សេចក្តី​យោង និង លិបិក្រម ។

កម្រិត​គ្រោង

Click this icon, and then choose the number of heading outline levels that you want to view in the Navigator window. You can also access this command by right-clicking a heading in the Navigator window.

1-10

Click 1 to only view the top level headings (chapter heading) in the Navigator window, and 10 to view all of the headings.

Icon

កម្រិត​គ្រោង

ជំពូក ឡើង

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

ជំពូក ឡើង

ជំពូក ចុះ

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

ជំពូក ចុះ

បង្កើន​កម្រិត

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

បង្កើន​កម្រិត

បន្ថយ​កម្រិត

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

បន្ថយ​កម្រិត

បើក​ឯកសារ​

រាយ​ឈ្មោះ​នៃ​ឯកសារ​អត្ថបទ​កំពុង​បើក​ទាំងអស់ ។ ដើម្បី​មើល​មាតិកា​នៃ​ឯកសារ​ក្នុង​បង្អួច​កម្មវិធី​រុករក​ ជ្រើស​ឈ្មោះ​ឯកសារ​ក្នុង​បញ្ជី ។ ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដោយ​ពាក្យ "សកម្ម" បន្ទាប់​ពី​ឈ្មោះ​របស់​វា ក្នុង​បញ្ជី ។

អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​ធាតុ​មួយ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​ ជ្រើស បង្ហាញ និង​​បន្ទាប់មក​ ចុច​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​មើល ។