ឯកសារ

ម៉ឺនុយ​នេះ​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ទូទៅ​សម្រាប់ធ្វើការ​​ជាមួយ​ឯកសារ ដូចជា បើក រក្សា​ទុក​ និង បោះពុម្ព ។

ថ្មី

បង្កើត​ឯកសារ​ LibreOffice ថ្មីមួយ ។

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

ឯកសារ​ថ្មីៗ​នេះ

រាយ​ឯកសារ​ដែល​បាន​បើក​ថ្មី​ៗ​បំផុត​ ។ ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​ក្នុង​បញ្ជី​ ចុច​ឈ្មោះ​របស់​វា​ ។

អ្នក​ជំនួយការ

នាំ​អ្នក​តាម​រយៈ​ការ​បង្កើត​សំបុត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង សំបុត្រ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ទូរ​សារ​ ​របៀប​វារៈ​​ ការ​បង្ហាញ​ និង​ ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ ។​

បិទ

បិទ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ ដោយ​មិន​បាច់​ចាក​​ចេញ​ពី​កម្មវិធី​​ ។

រក្សា​ទុក​

រក្សា​ទុក​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

រក្សា​ទុក​ជា

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

រក្សាទុក​ទាំង​អស់

រក្សាទុក​ឯកសារ LibreOffice ដែលបានកែប្រែ ។

ផ្ទុក​ឡើង​វិញ​

ជំនួស​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​មួយ​កំណែ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​ចុង​ក្រោយ​ ។

កំណែ

រក្សា​ទុក​ និង រៀប​ចំ​​កំណែ​ជា​ច្រើន​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ឯកសារ​តែ​មួយ​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បើក​ លុប និង ​ប្រៀប​ធៀប​កំណែ​មុនៗ​ផង​ដែរ​ ។

​នាំ​ចេញ​​

រក្សា​ទុក​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជាមួយ​ឈ្មោះ​​ និង​ ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​ទៅ​ទីតាំង​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​ ។

ផ្ញើ

ផ្ញើ​ច្បាប់​ចម្លង​មួយ​ច្បាប់​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កម្មវិធី​ដទៃ ។

លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ

បង្ហាញ​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន រួម​ទាំង​ស្ថិតិ​ដូចជា ចំនួន​ពាក្យ និង កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត ។

ចេញ

បោះ​ពុម្ព​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ជម្រើស​ ឬ​ទំព័រ​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ជម្រើស​បោះពុម្ព​​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ជម្រើស​បោះពុម្ព​អាច​គោរព​តាម​​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ និង ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​​​​​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ ។​

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

ចេញ

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.