បញ្ចូល

ម៉ឺនុយ​នេះ​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​​ដែល​ត្រូវបាន​ប្រើ​ ដើម្បី​បញ្ចូល​ធាតុ​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ ​ឧទាហរណ៍ ​ក្រាហ្វិក​ វត្ថុ តួអក្សរ​ពិសេស​ និង​ឯកសារ​ផ្សេងៗទៀត​ ។

ចម្លង​ស្លាយ​

បញ្ចូល​ច្បាប់​ចម្លង​ស្លាយ​បច្ចុ​ប្បន្ន​ បន្ទាប់​ពី​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​

​ពង្រីក​ស្លាយ​

បង្កើត​ស្លាយ​ថ្មី ពីរាល់​ចំណុចគ្រោង​កម្រិត​កំពូល​ទាំងអស់ (អត្ថបទ​មួយកម្រិត​ខាងក្រោម អត្ថបទចំណងជើង​នៅក្នុង​ឋានានុក្រម​គ្រោង) នៅក្នុង​ស្លាយ​ដែលបានជ្រើស ។ អត្ថបទ​គ្រោង ក្លាយជា​ចំណងជើង​របស់​ស្លាយថ្មី ។ ចំណុច​គ្រោង​ខាងក្រោម​កម្រិត​កំពូល នៅលើ​ស្លាយ​ដើម​ត្រូវបានផ្លាស់ទី​ឡើងលើមួយកម្រិត​លើ​ស្លាយថ្មី ។

ស្លាយ​សង្ខេ​ប​​

​បង្កើត​ស្លាយ​ថ្មី​ដែល​មាន​បញ្ជី​ចំណុច​ ពី​ចំណង​ជើង​របស់​ស្លាយ​ ដែល​​តាមពី​ក្រោយ​​ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។ ស្លាយ​​សង្ខេប​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ពី​ក្រោយ​ស្លាយ​ចុង​ក្រោយ​ ។

លេខ​ទំព័រ

បន្ថែម​លេខ​ស្លាយ ឬ លេខ​ទំព័រ ។

កាលបរិច្ឆេទ​ និង ពេលវេលា

បន្ថែម​កាលបរិច្ឆេទ ឬ ពេលវេលា ជា​វាល​មួយ ។

វាល​

រាយ​​វាល​រួម​​ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ។

មតិយោបល់

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

តួអក្សរ​ពិសេស

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

សញ្ញា​សម្គាល់​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

តំណខ្ពស់

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

រូបភាព​មាន​ចលនា

Creates a custom animation on the current slide. You can only use existing objects to create an animation.

តារាង

បញ្ចូល​តារាង​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

មិន​អាច​ស្តា​រឡើង​វិញ​

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

វត្ថុ​

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

គំនូសតាង

បញ្ចូល​គំនូស​តាង ។

ស៊ុម​អណ្តែត

បញ្ចូល​ស៊ុម​អណ្ដែត​មួយ​​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ស៊ុម​អណ្ដែត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML ដើម្បី​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​ឯកសារ​ដទៃ​ទៀត​ ។

ឯកសារ

បញ្ចូល​ឯកសារទៅក្នុង​ស្លាយ​សកម្ម ។ អ្នកអាច​បញ្ចូល​ឯកសារ LibreOffice Draw ឬ Impress ឬ​អត្ថបទ​ពី​ឯកសារ HTML ឬ​ឯកសារអត្ថបទ​មួយ ។

បឋម​កថា​ និង បាត​កថា​

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.