ការ​បញ្ចូល​ស្រទាប់

គំនូរ​ក្នុងស្រទាប់​គាំទ្រLibreOffice Draw ។

  1. ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​ផ្ទាំង​ស្រទាប់ នៅ​ខាង​ក្រោម ។

  2. ជ្រើស បញ្ចូល​ស្លាយ ។

  3. វាយ​ឈ្មោះ​មួយ​សម្រាប់​ស្រទាប់​ក្នុង​ប្រអប់​ ឈ្មោះ​  ។

  4. ក្នុង​ផ្ទៃ​ លក្ខណសម្បត្តិ​ កំណត់​​ជម្រើស​សម្រាប់​ស្រទាប់​ ។

  5. ចុច​ យល់​ព្រម ។ ស្រទាប់​ថ្មី​ក្លាយ​ជា​​ស្រទាប់​សកម្ម​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

ដើម្បី​ប្តូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ស្រទាប់​មួយ ចុច​ផ្ទាំង​ឈ្មោះ​របស់​ស្រទាប់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ស្រទាប់ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​មិន​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឈ្មោះ​របស់​ ឬ​​លុប ​ស្រទាប់​ Draw ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​របស់​ LibreOffice


អំពី​ស្រទាប់

​ការ​ផ្លាស់​ទី​ស្រទាប់​ទៅ​ស្រទាប់​ផ្សេង

​ការ​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ស្រទាប់