អន្តរកម្ម

កំណត់​របៀប​ដែល​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ធ្វើ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​លើ​វា កំឡុងពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ បញ្ចាំង​ស្លាយ​ - អន្តរ​កម្ម

លើ​របារ​ឧបករណ៍ គូរ ចុច

រូបតំណាង

អន្តរកម្ម


អំពើ​​ ពេល​​ចុច​​កណ្តុរ

បញ្ជាក់​​សកម្មភាព​ដែល​នឹង​រត់​ ពេល​អ្នក​ចុច​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ កំឡុង​ពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ​មួយ ។ អ្នក​ក៏​​អាច​ផ្តល់​សកម្មភាព​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម ។

គ្មាន​អំពើ

គ្មាន​សកម្ម​ភាព​កើត​ឡើង​ ។

ទៅ​​​​​ស្លាយ​​​មុន

ផ្លាស់ទី​ថយក្រោយ​មួយ​ស្លាយ ក្នុង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ ។

ទៅ​​​​ស្លាយ​​បន្ទាប់

ផ្លាស់ទី​ទៅ​មុខ​មួយ​ស្លាយ ក្នុង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ ។

ទៅ​​​​​ស្លាយ​​​ដំបូង

លោត​ទៅ​ស្លាយ​ដំបូង ​ក្នុង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ ។

ទៅ​​​​ស្លាយ​​ចុង​​​ក្រោយ

លោត​ទៅ​ស្លាយ​ចុង​ក្រោយ​ ​ក្នុង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ ។​

ទៅ​​កាន់​​ទំព័រ​ ​ឬ​​​វត្ថុ

លោត​ទៅ​​ស្លាយ​ ឬ​​វត្ថុ​ដែលមាន​ឈ្មោះ​មួយ​ ក្នុង​ស្លាយ​ ។

គោល​ដៅ

រាយ​​​ស្លាយ​ និង វត្ថុ​​ ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​គោល​ដៅ ។​

ស្លាយ / វត្ថុ

​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​​របស់​ស្លាយ​ ឬ​ វត្ថុ​ដែល​អ្នក​​ចង់​ស្វែង​រក​ ។​

រក​

​ស្វែង​រក​ស្លាយ​ ឬ​ វត្ថុ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ ។

ទៅ​​កាន់​​ឯកសារ

​បើក​ និង បង្ហាញ​ឯកសារ​មួយ​​ កំឡុង​ពេល​​បញ្ចាំង​ស្លាយ​​មួយ​ ។ បើ​​​អ្នក​​ជ្រើស​ឯកសារ​ ​LibreOffice មួយ​ ជា​ឯកសារ​គោលដៅ​​ អ្នក​​ក៏​អាច​បញ្ជាក់​​​​ទំព័រ​ដែល​នឹង​បើក​ផង​ដែរ ។

ឯកសារ

កំណត់​ទីតាំង​នៃ​ឯកសារ​គោល​ដៅ ។

ឯកសារ

បញ្ចូល​ផ្លូវ​មួយ​ទៅ​ឲ្យ​ឯកសារ​ ដែល​អ្នក​ចង់​​​បើក​ ឬ​​ចុច​ រក​មើល​ ​ដើម្បីរក​ឃើញ​ទីតាំង​ឯកសារ​ ។

រកមើល

រក​​ទី​តាំង​ឯកសារ​ ដែល​អ្នក​ចង់​បើក​ ។​

Play audio

Plays an audio file.

Audio

Define the location of the audio file.

Audio

Enter a path to the audio file you want to open, or click Browse to locate the file.

រកមើល

Locate the audio file you want to play.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

If you did not install audio files with LibreOffice, you can run the LibreOffice Setup program again and select Modify.


ចាក់

Plays the selected audio file.

រត់​​កម្មវិធី

ចាប់ផ្តើម​កម្មវិធី​មួយ កំឡុង​ពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ ។

កម្មវិធី

កម្មវិធី

បញ្ចូល​ផ្លូវ​មួយ​​ទៅ​​ឲ្យ​​កម្មវិធី​​ដែល​អ្នក​ចង់​ចាប់​ផ្តើម​ ឬ​ ចុច​ រក​មើល​ ​ ដើម្បី​រកទីតាំង​របស់​​កម្មវិធី​ ។​

រកមើល

រក​ឃើញ​ទីតាំង​កម្មវិធី ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចាប់​ផ្តើម​ ។

រត់​ម៉ាក្រូ

រត់​ម៉ាក្រូ​កំឡុង​ពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ ។

ម៉ាក្រូ

ម៉ាក្រូ

បញ្ចូល​ផ្លូវ​មួយ​​​ទៅ​​ម៉ាក្រូ ​ដែល​អ្នក​ចង់​​រត់​ ឬ​​ចុច​ រក​មើល​ ​ដើម្បី​កំណត់​ទីតាំង​ម៉ាក្រូ​ ។​

រកមើល

កំណត់​ទីតាំង​ម៉ាក្រូ​ដែល​អ្នក​ចង់​រត់​ ។

ចេញ​​ពី​ការ​​បង្ហាញ

បញ្ចប់​ការ​បង្ហាញ​ ។

ចាប់ផ្ដើម​អំពើ​វត្ថុ

អ្នកអាច​ជ្រើស​ធាតុ "ចាប់ផ្ដើម​សកម្មភាព​វត្ថុ" សម្រាប់​វត្ថុ OLE ដែលបាន​បញ្ចូល ។

កែ​សម្រួល

បើក​វត្ថុ​ក្នុង​របៀប​កែសម្រួល ។