ផ្លូវ

ផ្នែក​នេះ​មាន​ផ្លូវ​លំនាំដើម​​ទៅកាន់​ថត​សំខាន់​នៅ​ក្នុង LibreOffice។ ផ្នែក​ទាំងនេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​កែសម្រួល​ដោយ​អ្នកប្រើ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path.


ផ្លូវបាន​​ប្រើ​ដោយ​ LibreOffice

ដើម្បី​កែប្រែ​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​នេះ ចុច​លើ​ធាតុ រួច​ចុច កែសម្រួល។ អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​ទ្វេដង​លើ​ធាតុ​ផង​ដែរ ។

លំនាំដើម

ប៊ូតុង លំនាំ​ដើម កំណត់​ឡើង​វិញ​នូវ​ផ្លូវ​ដែល​បាន​កំណត់​ជា​មុន សម្រាប់​ធាតុ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

កែ​សម្រួល

ចុច​ដើម្បី​បង្ហាញ​ប្រអប់​ ជ្រើស​ផ្លូវកែសម្រួល​ផ្លូវ ។

អ្នក​អាច​​ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​នៃ​ធាតុ​ដោយ​ចុច​លើ​របារ​ក្នុង​ជួរ​ឈរ ប្រភេទ ។ ទទឹង​ជួរ​ឈរ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​​ប្តូរ​ដោយ​ផ្លាស់ទី​អ្នក​ខណ្ឌ​ចែក រវាង​ជួរ​ឈរ​នីមួយៗ​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។

នៅ​ក្នុង​​បញ្ជី​ផ្លូវ​ដូច​ខាងក្រោម ផ្លូវ​សម្រាប់​ថត​ដែល​បាន​ចែករំលេក​​នៅក្នុង​ថត​ដែល LibreOffice ត្រូវ​បាន​ដំឡើង មិន​ត្រូវបានបង្ហាញ​ទេ ។ ទិន្នន័យ​អ្នកប្រើ​​​សម្រាប់​អ្នកប្រើ​ម្នាក់ៗ​ត្រូវបានទុក​នៅ​ក្នុង​ថត {user} ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ​ក្នុង​ថត

ប្រភេទ​

ផ្លូវ

ពិពណ៌នា

ឯកសារ​​របស់​ខ្ញុំ

ថត​ប្រព័ន្ធ​លំនាំ​ដើម​នៃ​ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក

អ្នក​អាច​ឃើញ​ថត​នេះ នៅ​ពេល​ដំបូង​ដែល​អ្នក​ហៅ​ប្រអប់ បើករក្សា​ទុក ។

កែ​​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ថត​នេះ​ទុក​អត្ថបទ AutoCorrect ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ថត​នេះ​ទុក​អត្ថបទ AutoText ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

វិចិត្រសាល

ស្បែក​វិចិត្រសាល​ថ្មី​គឺ​ត្រូវ​បាន​ទុក​នៅ​ក្នុង​ថត​នេះ ។

ក្រាហ្វិក

ថត​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ នៅ​ពេល​ដំបូង​ដែល​អ្នក​ហៅ​ប្រអប់​សម្រាប់​បើក ឬ រក្សា​ទុក​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក ។

ព័ត៌មាន​បម្រុង

ច្បាប់​ចម្លង​ព័ត៌មាន​បម្រុង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៃ​ឯកសារ ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ទី​នេះ ។

ពុម្ព​

នៅ​ក្នុង​ថត​នេះ​អ្នក​អាច​ទុក​ពុម្ព​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​បាន ។

ឯកសារ​បណ្តោះ​អាសន្ន

នេះ​ជា​កន្លែង​ដែល LibreOffice ដាក់​ឯកសារ​បណ្តោះ​អាសន្ន​របស់​វា ។

Classification

LibreOffice reads the TSCP BAF policy from this file.