ជម្រើស

ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​បើក​ប្រអប់​មួយ សម្រាប់​ការ​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ប្តូរ​តាម​បំណង ។

ការ​កំណត់​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។ ដើម្បី​ពង្រីក​ធាតុ​ចុច​ទ្វេរដង​លើ​ធាតុ​នេះ ឬ​ចុច​សញ្ញា​បូក ។ ដើម្បី​វេញ​ធាតុ ចុច​សញ្ញា​ដក ឬ​ចុច​ទ្វេរ​ដង​លើ​ធាតុ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​ឃើញ​តែ​ធាតុ​ដែល​អាច​ដំណើរ​ការ​បាន​ចំពោះ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ បើ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​គឺ​ជា​ឯកសារ​អត្ថបទ អ្នក​ឃើញ​ធាតុ LibreOffice Writer និង​សម្រាប់​ម៉ូឌុល​ទាំងអស់​នៃ LibreOffice ។ LibreOffice Impress និង LibreOffice Draw ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ប្រអប់​នេះ ។ ធាតុ​ទូទៅ​មើល​ឃើញ​ជានិច្ច ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose .

រូប​តំណាង​ចំណាំ

Note for macOS users: The Help mentions the menu path Tools - Options at numerous places. Replace this path with LibreOffice - Preferences on your macOS main menu. Both menu entries open the Options dialog box.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories, and color defaults.

ផ្ទុក​/​រក្សា​ទុក

បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់ ផ្ទុក​/​រក្សា​ទុក ទូទៅ ។

ការ​កំណត់​ភាសា

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​ភាសា​បន្ថែម ។

LibreOffice Writer

ការ​កំណត់​ទាំង​នេះ​កំណត់​វិធី​ដោះស្រាយ​ឯកសារ​អត្ថបទ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ក្នុង LibreOffice ។ វា​ក៏​អាច​ធ្វើ​បាន​ផង​ដែរ ដើម្បី​កំណត់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ​បច្ចុប្បន្ន ។

LibreOffice Writer/Web

កំណត់​ការ​កំណត់​​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ឯកសារ LibreOffice ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ HTML ។

LibreOffice Calc

​ការ​កំណត់​ជា​ច្រើន​​សម្រាប់​សៀវភៅ​បញ្ជី មាតិកា​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ និង ទិស​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បន្ទាប់​ពី​ធាតុ​ក្រឡា ។ អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​បញ្ជី​តម្រៀប កំណត់​ចំនួន​ខ្ទង់​ទសភាគ និង ការ​កំណត់​សម្រាប់​ថត និង បន្លិច​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ ។

LibreOffice Impress

កំណត់​ការ​កំណត់​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ឯកសារ​ការ​បង្ហាញ​ដែល​បង្កើត​ថ្មី ដូចជា មាតិកា​ដើម្បី​បង្ហាញ ឯកតា​រង្វាស់​ត្រូវ​បាន​ប្រើ និង​ពី​របៀប​ដែល​ការ​លៃ​តម្រូវ​ក្រឡា​ចត្រង្គ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

LibreOffice Draw

កំណត់​ការ​កំណត់​សាកល​សម្រាប់​ឯកសារ​គំនូរ រួម​ទាំង​មាតិកា​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ មាត្រដ្ឋាន​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ ការ​តម្រឹម​ក្រឡា​ចត្រង្គ និង មាតិកា​ដែល​ត្រូវ​បោះពុម្ព​តាម​លំនាំដើម ។

LibreOffice Math

កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​បោះពុម្ព និង​​ជម្រើស​បោះពុម្ព​សម្រាប់​ឯកសារ​រូបមន្ត​ថ្មី ។ ជម្រើស​ទាំង​នេះ​អនុវត្ត​ នៅពេល​អ្នក​បោះពុម្ព​រូបមន្ត​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី LibreOffice Math ។

LibreOffice Base

កំណត់​ការ​កំណត់​ទូទៅ​សម្រាប់​ប្រភព​ទិន្ន័យ​ក្នុង LibreOffice ។

គំនូស​តាង

កំណត់​ការ​កំណត់​ទូទៅ​សម្រាប់​គំនូស​តាង ។

អ៊ីនធឺណិត

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​អ៊ីនធឺណិត ។