ឯកសារ​ XML (XForms)

XForms គឺ​ជា​ប្រភេទ​ថ្មី​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​បណ្តាញ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អភិវឌ្ឍ​ដោយ​ World Wide Web Consortium ។ គំរូ​ XForm ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ក្នុង​ Extensible Markup Language (XML) ។ ម៉ូឌុល​ប្រើ​ភាគបំបែក​ដើម្បី​ពិពណ៌នា​អ្វី​សំណុំ​បែប​បទ​​​​មួយ​អាច​ធ្វើ​ និង អ្វី​ដែល​សំណុំ​បែបបទ​មាន​រូបរាង​ ។ អ្នក​អាច​មើល​សេចក្តី​បញ្ជាក់លម្អិត​សម្រាប់ XForms នៅ ៖ http://www.w3.org/MarkUp/Forms/ ។

ការ​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ XForms

ក្នុង​ LibreOffice ឯកសារ​ XForms គឺ​ជា​ប្រភេទ​ពិសេស​របស់​ឯកសារ​ Writer ។ របៀប​រចនា​សម្រាប់​​ឯកសារ​ XForm មាន​របារ​ឧបករណ៍ និង ស្លាបព្រិល​បន្ថែម ។

បន្ទាប់​ពី​អ្នក​​បង្កើត​​ និង រក្សា​ទុក​ឯកសារ​ XForms មួយ​ អ្នក​អាច​បើក​ឯកសារ​ បំពេញ​សំណុំ​បែប​បទ​ និង បញ្ជូន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ ។

ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ​ XForms ថ្មី​មួយ

  1. ជ្រើស​ ឯកសារ - ថ្មី - ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ XML ។

    XForms រចនា​បង្អួច ​បើក​​ក្នុង​​ឯកសារ​របស់ Writer ទទេ​មួយ ។

  2. រចនា​សំណុំ​បែប​បទ​របស់​អ្នក​ ។

ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​ XForms មួយ

ដើម្បី​កែសម្រួល​ឯកសារ​ XForms មួយ​

បើក​ឯកសារ​ XForms និង ប្រើ​របារឧបករណ៍​ និង បង្អួច​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖