កំណែ​ និង លេខ​ស្ថាបនា

  1. ជ្រើស ជំនួយ - អំពី LibreOffice ។ នេះ​បើក​ប្រអប់​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​កម្មវិធី ។

  2. មើល​បញ្ជី​កូដ និង​អ្នក​ចែកចាយ​វិគី លើ​បណ្ដាញ LibreOffice ។

បង្អួច​ជំនួយ​របស់ LibreOffice