ការ​កត់ត្រា​ និង ការ​បង្ហាញ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អនុគមន៍​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​មាន​ក្នុង LibreOffice សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ និង​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។


ពេល​អ្នកនិពន្ធ​ជាច្រើន​កំពុងធ្វើការ​នៅ​លើ​អត្ថបទ ឬ សៀវភៅ​បញ្ជី​ដូចគ្នា​ មុខងារពិនិត្យ​​​ឡើង​វិញ​​កត់ត្រា​ និង បង្ហាញ​អ្នក​ដែល​បានធ្វើ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ផ្សេងៗ​ទៀត ។​ ការកែសម្រួល​ចុង​ក្រោយ​របស់​ឯកសារ​ បន្ទាប់​មក​វា​អាចមើល​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នីមួយៗ​ និង សម្រេច​ថាតើ​ វាគួរ​ត្រូវបានទទួល​យក​ ឬ ច្រាន​ចោល ។

ឧទាហរណ៍ ៖ អ្នក​គឺ​​ជាអ្នក​កែសម្រួល​ និង កំពុង​ផ្តល់​របាយការណ៍​ចុង​ក្រោយ​របស់​អ្នក​ ។ ប៉ុន្តែ​មុន​ពេល​បោះពុម្ព​ របាយការណ៍​ត្រូវ​តែ​បានអាន​ដោយ​​អ្នក​កែ​សម្រួល​ជាន់​ខ្ពស់​ និង អ្នក​​មើល​​​ និង​ ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​នឹង​បន្ថែម​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​របស់​ពួក​គេ​ ។ អ្នកកែសម្រួលជាន់ខ្ពស់​សរសេរ "បញ្ជាក់​" ពី​ក្រោយ​​កថាខណ្ឌមួយ​ និង ​ការ​គូស​ខ្វែង​ដទៃ​ទៀត​ទាំង​មូល​ ។ អ្នក​មើល​កែ ​កែ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​នៃ​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

ឯកសារ​ដែល​បាន​កែ​សម្រួល​ត្រឡប់​មក​អ្នក​វិញ​ និង​ អ្នក​អាច​សហប្រតិបត្តិការ​ ឬ មិន​អើពើ​សំណើ​របស់​អ្នក​ត្រួត​ពិនិត្យ​​ពីរ​នាក់ ។

ចូរនិយាយ​ថា​ អ្នក​ក៏​អាច​អ៊ីមែល​ច្បាប់ចម្លង​របស់របាយការណ៍​ទៅ​មិត្ត​ដ៏​ល្អ​ម្នាក់​ និង សហសេវិក​ដែល​​បានធ្វើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​​លើ​ប្រធាន​បទ​ដូច​គ្នា​កាល​ពីមុន ។ អ្នក​បាន​សុំ​សំណើ​មួយ​ចំនួន​​ និង ឥឡូវ ឯកសារ​​​ត្រូវ​បាន​​ត្រឡប់​ដោយ​អ៊ីមែល​ ជាមួយ​សំណើ​​​​របស់​សហសេវិក​ ។

ដោយ​សហសេវិក​ និង អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ទាំង​អស់​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​របស់អ្នក​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ LibreOffice អ្នកអាច​ផលិត​កំណែ​ចុង​ក្រោយ​របស់​ឯកសារ​ពី​លទ្ធផល​​ដែល​អ្នក​ទទួល​ត្រឡប់ ។

ការ​កត់ត្រា​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ

ការ​ទទួល​ ឬ ច្រាន​ចោល​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​

ការ​ប្រៀប​ធៀប​កំណែ​​របស់​ឯកសារ​មួយ

ការ​បញ្ចូល​​​​​កំណែ​ចូល​គ្នា

ការ​គ្រប់​គ្រង​កំណែ

Protecting Changes