អ្នកជំនួយ​ការ​តារាង

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​បង្កើត​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - ជ្រើស​វាល

ជ្រើស​វាល​ពី​តារាង​គំរូ​ដែល​បាន​ផ្តល់ ជា​ចំនុច​ចាប់​ផ្តើម​ដើម្បី​បង្កើត​តារាង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - កំណត់​ប្រភេទ និង​ទ្រង់ទ្រាយ

បញ្ជាក់​ព័ត៌មាន​​វាល​សម្រាប់​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​របស់​អ្នក ។

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - កំណត់​កូនសោ​សំខាន់

បញ្ជាក់​​វាល​មួយ​ក្នុង​តារាង​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ជា​កូនសោ​សំខាន់ ។

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - ​បង្កើត​តារាង

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​សម្រាប់​តារាង ហើយ​បញ្ជាក់​ថាតើ​អ្នកចង់​កែប្រែ​តារាង​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​អ្នក​ជំនួយការ​ឬ​អត់ ។

ថយ​​ក្រោយ

មើល​ជម្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​ដែល​បាន​ធ្វើ​ក្នុង​ជំហាន​មុន ។ កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តែ​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ ។ ប៊ូតុង​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​​ចាប់​ពី​ទំព័រ​ទី​ ២ ឡើង​ទៅ​ ។

បន្ទាប់

ចុច​ប៊ូតុង បន្ទាប់ និង​អ្នក​ជំនួយការ​ប្រើ​កា​រកំណត់​ប្រអប់​បច្ចុប្បន្ន និង​បន្ត​ទៅ​ជំហានបន្ទាប់ ។ ប្រសិនបើ​​អ្នក​នៅលើជំហាន​​ចុងក្រោយ ប៊ូតុង​នេះ​ក្លាយ​ បង្កើត ។

បញ្ចប់

អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងអស់​ ហើយ​បិទ​អ្នក​ជំនួយ​ការ ។

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - ជ្រើស​វាល