អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណួរ

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ​ជួយ​អ្នក​រចនា​សំណួរមូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ សំណួរ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​អាច​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ពេល​ក្រោយ អាច​ពី​ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ​ក្រាហ្វិក ឬ​ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ភាសា​ SQL ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ជម្រើស​វាល

បញ្ជាក់​​តារាង​ដើម្បី​បង្កើត​សំណួរ និង​បញ្ជាក់​​វាល​មួយ​ណា​ដែល​អ្នក​ចង់​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​សំណួរ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លំដាប់​តម្រៀប

បញ្ជាក់​​​​លំដាប់​តម្រៀប​សម្រាប់​កំណត់ត្រា​ទិន្នន័យ​ក្នុង​សំណួរ​របស់​អ្នក

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លក្ខខណ្ឌ​ស្វែង​រក​

បញ្ជាក់​លក្ខខណ្ឌ​ស្វែង​រក​ដើម្បី​ត្រង​សំណួរ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លម្អិត ឬ​សង្ខេប

បញ្ជាក់​​ថាតើ ត្រូវ​បង្ហាញ​កំណត់​ត្រា​នៃ​សំណួរ​ទាំងអស់ ឬ​គ្រាន់​តែ​លទ្ធផល​នៃ​អនុគមន៍ផ្តុំ ។

ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​តែ​ក្នុង​ពេល​ដែល​មាន​វាល​លេខ​ក្នុង​សំណួរ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​អនុគមន៍ផ្គុំ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ក្រុម

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លក្ខខណ​ក្រុម

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ

ផ្តល់​ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ​ទៅ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​វាល ។ ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ​គឺ​ស្រេច​ចិត្ត និង​អាច​ផ្តល់​ឈ្មោះ​ពិរោះ​ជាច្រើន ដែល​នឹង​ត្រូវ​បង្ហាញ​ជា​ឈ្មោះ​វាល ។ ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះក្លែងក្លាយ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ ពេល​ដែល​វាល​ពី​តារាង​ផ្សេង​មាន​ឈ្មោះ​ដូច​គ្នា ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​សំណួរ និង​បញ្ជាក់​​ថា​តើ អ្នក​ចង់​បង្ហាញ ឬ​ចង់​កែប្រែ​សំណួរ​ក្រោយ​ពី​បញ្ចប់​អ្នក​ជំនួយការ ។

ថយ​​ក្រោយ

មើល​ជម្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​ដែល​បាន​ធ្វើ​ក្នុង​ជំហាន​មុន ។ កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តែ​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ ។ ប៊ូតុង​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​​ចាប់​ពី​ទំព័រ​ទី​ ២ ឡើង​ទៅ​ ។

បន្ទាប់

ចុច​ប៊ូតុង បន្ទាប់ និង​អ្នក​ជំនួយការ​ប្រើ​កា​រកំណត់​ប្រអប់​បច្ចុប្បន្ន និង​បន្ត​ទៅ​ជំហានបន្ទាប់ ។ ប្រសិនបើ​​អ្នក​នៅលើជំហាន​​ចុងក្រោយ ប៊ូតុង​នេះ​ក្លាយ​ បង្កើត ។

បញ្ចប់

អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងអស់​ ហើយ​បិទ​អ្នក​ជំនួយ​ការ ។

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ជម្រើស​វាល