អ្នក​​ជំនួយ​​ការ​​ធាតុ​​របស់​​ក្រុម​​

អ្នក​ជំនួយ​​ធាតុ​ក្រុម​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ពេល​អ្នក​បញ្ចូល​ ប្រអប់ក្រុម​​​ ទៅ ក្នុង​ឯកសារ​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ដាក់​ជា​ក្រុម


អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ ទិន្នន័យ

បញ្ជាក់​​វាល​​ជម្រើស​ណាមួយ​ ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ក្រុម​ ។

អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ ជម្រើស​វាល​លំនាំដើម

កំណត់​ថា​ អ្នក​ចង់​ឲ្យ​វាល​​ជម្រើស​មួយ ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ជា​ជម្រើស​លំនាំ​ដើម​ ។

អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ តម្លៃ​របស់​វាល

ផ្តល់​​តម្លៃ​​យោង​​ទៅ​ឲ្យ​វាល​​ជម្រើស​នីមួយៗ ។

អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ទំព័រ​នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​ក្នុង​ករណី​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ។ វា​បញ្ជាក់​ថា​តើ​តម្លៃ​​​យោង​គួរ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែរទេ​ ។

អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ បង្កើត​ក្រុម​ជម្រើស

បញ្ជាក់ស្លាក​មួយ​សម្រាប់​ក្រុម​ជម្រើស​ ។

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

ថយ​​ក្រោយ

មើល​ជម្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​ដែល​បាន​ធ្វើ​ក្នុង​ជំហាន​មុន ។ កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តែ​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ ។ ប៊ូតុង​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​​ចាប់​ពី​ទំព័រ​ទី​ ២ ឡើង​ទៅ​ ។

បន្ទាប់

ចុច​ប៊ូតុង បន្ទាប់ និង​អ្នក​ជំនួយការ​ប្រើ​កា​រកំណត់​ប្រអប់​បច្ចុប្បន្ន និង​បន្ត​ទៅ​ជំហានបន្ទាប់ ។ ប្រសិនបើ​​អ្នក​នៅលើជំហាន​​ចុងក្រោយ ប៊ូតុង​នេះ​ក្លាយ​ បង្កើត ។

បង្កើត

បង្កើត​វត្ថុ ។