តម្រង​​ផ្អែក​លើ​សំណុំ​បែប​បទ​​

ចាប់​ផ្តើម​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ដើម្បី​ត្រង​ទិន្នន័យ​ដែល​មើល​ឃើញ​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ ។​

មិន​ដូច​ការ​ស្វែង​រក​ធម្មតា​ទេ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​ដោយ​រូប​តំណាង​​ ស្វែង​រក​កំណត់​ត្រា​នៅលើ​របារ​ សំណុំ​បែបបទ​​ អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​យ៉ាង​លឿន​ដោយ​ប្រើ​តម្រង​មាន​មូល​ដ្ឋាន​លើ​សំណុំ​បែប​បទ​ ។ តាម​ធម្មតា​ម៉ាស៊ីន​​បម្រើ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដ៏​លឿន​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​មួយ​ការ​ស្វែង​រក​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​​បញ្ចូល​លក្ខខណ្ឌ​ស្វែង​រក​ស្មុគស្មាញ​ជាង​នេះ​ផង​ដែរ​ ។

រូបតំណាង

តម្រងផ្អែក​លើ​សំណុំ​បែប​បទ

​ការ​ស្វែង​រក​ជាមួយ​តម្រង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​