​ផ្លាស់​ប្តូរ​យុថ្កា​​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្ដូរ​រវាង​ជម្រើស​បោះយុថ្កា ។រូបតំណាង ផ្លាស់ប្ដូរ​យុថ្កា អាច​មើល​ឃើញតែ​នៅពេល​ដែល​វត្ថុ​ដូចជា ក្រាហ្វិក ឬ​វាល​វត្ថុ​បញ្ជា ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អំពី​ការ​បោះ​យុថ្កា​​គឺ​មាន​ក្នុង​​ផ្នែក​ជំនួយ​​ ការ​បោះ​យុថ្កា​​ ។