រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​

ចុច​រូបតំណាង​នេះ​ដើម្បី​បើក​របារឧបករណ៍​ រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់​ស៊ុម ។

ស៊ុម​នេះ​អាច​​ជា​ស៊ុម​របស់​ស៊ុម​ ក្រាហ្វិក ឬ​តារាង​ ។ រូបតំណាង រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ នឹង​មើលឃើញ​តែ​ក្នុង​ករណី​​ក្រាហ្វិក​ តារាង​ វត្ថុ​គំនូស​តាង​ ឬ​ស៊ុម​ត្រូវ​បានជ្រើស ។

រូបតំណាង

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​ សូម​មើល​ភាគ​​ ស៊ុម​​ របស់​ជំនួយ​ ។