​ឯកសារ​ជា​ឯកសារ​ភ្ជាប់​​ PDF​

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Export As - Export as PDF

រូបតំណាង

នាំ​ចេញ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជា PDF


ផ្ទាំង​ទូទៅ

ជួរ

កំណត់​ជម្រើស​នាំចេញ​សម្រាប់​ទំព័រ ដែល​បាន​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​ឯកសារ PDF ។

ទាំងអស់

នាំចេញ​ជួរ​បោះពុម្ព​ដែល​បាន​កំណត់​ទាំងអស់ ។ ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ជួរ​បោះពុម្ព​ត្រូវ​បាន​កំណត់ នាំចេញ​ឯកសារ​ទាំងមូល ។

ទំព័រ

Exports the pages you type in the box.

ដើម្បី​នាំចេញ​ជួរ​របស់​ទំព័រ ប្រើ​ទ្រង់ទ្រាយ ៣-៦ ។ ដើម្បី​នាំចេញ​ទំព័រតែ​មួយ ប្រើ​ទ្រង់ទ្រាយ ៧;៩;១១ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​នាំចេញ​បន្សំ​របស់​ជួរ​ទំព័រ​ និង​ទំព័រ​តែ​មួយ ដោយ​ប្រើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដូចជា ៣-៦;៨;១០;១២ ។

ជម្រើស

នាំចេញ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។

រូបភាព

កំណត់​ជម្រើស​នាំចេញ PDF សម្រាប់​រូបភាព​ខាង​ក្នុង​​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

រូបភាព EPS ជា​មួយ​នឹង​ទិដ្ឋភាព​មើល​ជាមុន​ដែល​បាន​បង្កប់​ត្រូវ​បាន​នាំចេញ​តែ​ជា​ទិដ្ឋភាព​មើល​ជាមុន​ប៉ុណ្ណោះ ។ រូបភាព EPS ដែល​មិនមានទិដ្ឋភាព​មើលជាមុន​ដែល​បានបង្កប់​ត្រូវ​បាននាំចេញ​ជា​កន្លែង​ដាក់ទទេ ។


ការ​បង្ហាប់​ដែល​គ្មានការ​បាត់បង់

ជ្រើស​ការ​បង្ហាប់​ដែល​គ្មាន​ការ​បាត់បង់​របស់​រូបភាព ។ ភីកសែល​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​បម្រុង​ទុក ។

ការ​បង្ហាប់ JPEG

ជ្រើស​ការ​បង្ហាប់ JPEG របស់​រូបភាព ។ ជា​មួយ​នឹង​កម្រិត​គុណភាព​ខ្ពស់ ស្ទើរ​តែ​គ្រប់ភីកសែល​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​បម្រុង​ទុក ។ With a low quality level, some pixels get lost and artefacts are introduced, but file sizes are reduced.

គុណភាព

បញ្ចូល​កម្រិត​គុណភាព​សម្រាប់​ការ​បង្ហាប់ JPEG ។

កាត់បន្ថយ​គុណភាព​បង្ហាញ​រូបភាព

ជ្រើស​ប្ដូរ​គុណភាព ឬ​បន្ថយទំហំ​រូបភាព​ទៅ​ជា​ភីកសែល​ទាប​ក្នុង​មួយអ៊ិន្ឈ៍ ។

ជ្រើស​គុណភាព​បង្ហាញ​គោលដៅ​សម្រាប់​រូបភាព ។

ទូទៅ

កំណត់​ជម្រើស​នាំចេញ PDF ទូទៅ ។

Hybrid PDF (embed ODF file)

ការ​កំណត់​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​នាំចេញ​​ជា​ឯកសារ .pdf ដែល​មាន​ទម្រង់​​ឯកសារ​ពីរ ៖ PDF និង ODF ។ នៅ​ក្នុង​​កម្មវិធី​មើល PDF វា​មាន​លក្ខណៈ​ធម្មតា ។ ឯកសារ .pdf ហើយ​វា​អាច​កែសម្រួល​បាន​យ៉ាង​ពេញលេញ​ក្នុង LibreOffice ។

Archive PDF/A-1a (ISO 19005-1)

បម្លែង​ទៅជា​ទ្រង់ទ្រាយ PDF/A-1a ។ វា​ត្រូវ​បានកំណត់​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​អេឡិចត្រូនិក​សម្រាប់​ការ​បម្រុង​ទុក​រយៈពេល​យូរ ។ ពុម្ពអក្សរ​ទាំង​អស់​ដែល​ត្រូវ​បានប្រើ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ប្រភព​នឹង​ត្រូ​វបាន​បង្កប់​ទៅជា​ឯកសារ PDF ។ ស្លាក PDF នឹង​ត្រូវ​បាន​សរសេរ ។

Tagged PDF (add document structure)

ជ្រើស​ដើម្បី​សរសេរ​ស្លាក PDF ។ វា​អាច​បង្កើន​ទំហំ​ឯកសារ​ដោយ​ចំនួន​សរុប​ធំ ។

បាន​ដាក់ស្លាក PDF ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​រចនា​សម្ព័ន្ធ​របស់​មាតិកា​ឯកសារ ។ វា​អាច​ជួយ​បង្ហាញ​ឯកសារ​នៅលើ​ឧបករណ៍​ដែលមាន​អេក្រង់​ផ្សេងគ្នា និង​នៅពេល​ប្រើ​កម្មវិធី​អាន​អេក្រង់ ។

នាំ​ចេញ​ចំណាំ

Select to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Chapter Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document.

នាំចេញ​មតិយោបល់

ជ្រើស​ដើម្បី​នាំចេញ​មតិយោបល់​​របស់​ឯកសារ Writer និង Calc ជាចំណាំ​របស់ PDF ។

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

បង្កើត​សំណុំ​បែបបទ PDF

ជ្រើស ដើម្បី​បង្កើត​សំណុំបែបបទ PDF ។ វា​អាច​ត្រូវបាន​បំពេញ​ និង​បោះពុម្ព​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ឯកសារ PDF ។

ទ្រង់ទ្រាយដាក់ស្នើ

ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​របស់​សំណុំបែបបទ​ដាក់ស្នើ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ PDF ។

ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​របស់​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នកនឹង​ទទួល​ពី​អ្នក​​​ដាក់​ស្នើ ៖ FDF (Forms Data Format), PDF, HTML ឬ XML ។

កា​រកំណត់​បដិសេធ​លក្ខណសម្បត្តិ​ URL របស់​វត្ថុ​បញ្ជា ដែលអ្នកបាន​​កំណត់​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ ។

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ឈ្មោះ​វាល​ស្ទួន

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​ឈ្មោះ​វាលដូច​គ្នាសម្រាប់​វាល​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ PDF ដែល​បាន​បង្កើត ។ បើ​បិទ ឈ្មោះ​វាល​នឹង​ត្រូវ​នាំ​ចេញ​ ដោយ​ប្រើ​ឈ្មោះ​ដែល​បាន​បង្កើតតែ​មួយ​ ។

នាំចេញ​ទំព័រទទេ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

Use reference XObjects

This option affects how PDF images are exported back to PDF. When this option is disabled, then the first page of the PDF data is included in the output. The PDF export merges the used images, fonts and other resources during export. This is a complex operation, but the result can be viewed in various viewers. When the option is enabled, then the reference XObject markup is used: this is a simple operation, but viewers have to support this markup to show vector images. Otherwise a fallback bitmap is shown in the viewer.

ផ្ទាំង​ទិដ្ឋភាព​ដំបូង

ស្លាព្រិល

តែ​ទំព័រ

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​បង្ហាញ​តែ​មាតិកាទំព័រ ។

ចំណាំ និង​ទំព័រ

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​បង្ហាញក្ដារលាយ​​ចំណាំ និង​មាតិកា​ទំព័រ ។

រូបភាព​តូចៗ និង​ទំព័រ

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​បង្ហាញ​ក្ដារលាយ​​រូបភាពតូចៗ និង​មាតិកា​ទំព័រ ។

បើក​នៅ​លើ​ទំព័រ

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្ហាញ​ទំព័រ​ដែល​បាន​ផ្ដល់ នៅ​ពេល​អ្នក​អាន​បើក​ឯកសារ PDF ។

ការពង្រីក

លំនាំដើម

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើតឯកសារ PDF ដែល​បង្ហាញ​មាតិកា​ទំព័រ​ដោយ​មិន​បាន​ពង្រីក ។ ប្រសិន​បើ​កម្មវិធី​អាន​ត្រូវ​បាន​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រើ​កត្តាពង្រីក​តាម​លំនាំដើម ទំព័រ​បង្ហាញ​ជា​មួយ​នឹង​កត្តា​ពង្រីក​នោះ ។

សម​នៅ​ក្នុង​បង្អួច

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​សម​នឹង​ទំព័រ​ដែល​បានពង្រីក​ឲ្យ​សម​​ទាំង​មូល​ទៅ​នឹង​បង្អួច​របស់​អ្នក​អាន ។

សម​នឹង​ទទឹង

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​បង្ហាញ​ទំព័រ​ដែល​បាន​ពង្រីក​ឲ្យ​សម​នឹង​ទទឹង​របស់​បង្អួច​អ្នក​អាន ។

សម​នឹង​មើល​ឃើញ

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​បង្ហាញ​អត្ថបទ និង​ក្រាហ្វិក​នៅ​លើ​ទំព័រ​ដែល​បាន​ពង្រីក​ឲ្យ​សម​នឹង​ទទឹង​របស់​បង្អួច​អ្នក​អាន ។

កត្តា​ពង្រីក

ជ្រើស​កត្តា​ពង្រីក​ដែល​បានផ្ដល់ នៅ​ពេល​អ្នក​អាន​បើក​ឯកសារ PDF ។

ប្លង់ទំព័រ

លំនាំដើម

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ទំព័រ ដោយ​យោង​តាម​ការកំណត់​ប្លង់​របស់កម្មវិធី​អាន ។

ទំព័រ​តែ​មួយយ

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​បង្ហាញ​ក្នុង​មួយ​ពេល​មួយ​ទំព័រ ។

បន្ត

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​បង្ហាញ​ទំព័រ​នៅក្នុង​ជួរឈរ​បញ្ឈរ​តគ្នា ។

មុខ​តគ្នា

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​បង្ហាញ​ទំព័រ​ម្ដង​មួយខាង​នៅ​ក្នុងជួរ​បន្ត ។ សម្រាប់​ច្រើន​ជាង​ពីរ​ទំព័រ ទំព័រ​ដំបូង​ត្រូ​វបាន​បង្ហាញ​ខាង​ស្ដាំ ។

ទំព័រ​ទីមួយ​នៅ​ខាង​ឆ្វេង

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ​ PDF ដែល​បង្ហាញ​នូវ​ទំព័រ​ទន្ទឹម​គ្នា​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​ដែល​ជាប់​គ្នា ។ សម្រាប់​ទំព័រ​ច្រើន​ជាង​ពីរ ទំព័រ​ដំបូង​នឹង​បង្ហាញ​នៅ​ខាង​ឆ្វេង ។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​បើក​ការគាំ​ទ្រ​សម្រាប់​ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគ្រ​ស្មាញ​នៅ​លើ​ការកំណត់​ភាសា​ - ភាសា​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ ជម្រើស ។

ផ្ទាំង​ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ

ជម្រើស​បង្អួច

ប្ដូរ​ទំហំ​បង្អួច​ដើម្បី​ចាប់​ផ្ដើម​ទំព័រ

ជ្រើស​ ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​ត្រូ​វបានបង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​បង្អួច ដោយ​បង្ហាញទំព័រ​ដំបូង​ទាំង​មូល ។

ដាក់​បង្អួច​នៅ​កណ្ដាល​អេក្រង់

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​អ្នក​អាន​ចំកណ្ដាល​អេក្រង់ ។

បើក​នៅក្នុង​របៀប​ពេញ​អេក្រង់

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​អ្នកអាន​នៅ​ពី​មុខ​បង្អួច​ទាំង​អស់​ផ្សេងៗ​ទៀត ។

បង្ហាញ​ចំណង​ជើង​ឯកសារ

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ PDF ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​របារ​ចំណង​ជើង​របស់​អ្នក​អាន ។

ជម្រើស​ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ

លាក់​របារ​ម៉ឺនុយ

ជ្រើស​ដើម្បី​លាក់​របារ​ម៉ឺនុយ​អ្នក​អាន នៅពេល​ឯកសារ​សកម្ម ។

លាក់​របារ​ឧបករណ៍

ជ្រើស​ដើម្បី​លាក់​របារ​ឧបករណ៍​អ្នក​អាន នៅ​ពេល​ឯកសារ​សកម្ម ។

លាក់​វត្ថុ​បញ្ជា​បង្អួច

ជ្រើស​ដើម្បីលាក់​វត្ថុ​បញ្ជា​របស់​អ្នក​អាន នៅ​ពេលឯកសារ​សកម្ម ។

ដំណើរ​ផ្លាស់​ទី

ប្រើ​បែបផែន​ដំណើរការ​ផ្លាស់ប្ដូរ

ជ្រើស​ដើម្បី​នាំចេញ​បែបផែន​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ស្លាយ​របស់​ Impress ទៅ​បែបផែន​ PDF នីមួយៗ ។

ចំណាំ

កម្រិត​ចំណាំ​ទាំងអស់

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្ហាញ​កម្រិត​ចំណាំ​ទាំងអស់ នៅពេល​អ្នក​អាន​បើក​ឯកសារ PDF ។

កម្រិត​ចំណាំ​ដែល​មើល​ឃើញ​

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្ហាញកម្រិតចំណាំ​ចុះក្រោម​ទៅ​កម្រិត​ដែល​បានជ្រើស នៅពេល​អ្នក​អានបើក​ឯកសារ PDF ។

ផ្ទាំង​តំណ

បញ្ជាក់​វិធី​ត្រូវ​នាំចេញ​ចំណាំ និង​តំណខ្ពស់​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

នាំចេញ​ចំណាំ​ជា​ទិសដៅ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ

ចំណាំ (គោលដៅ​របស់សេចក្ដី​យោង) នៅ​ក្នុង​ឯកសារ PDF អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​ផ្ទៃ​ចតុកោណកែង ។ បន្ថែម​លើ​នេះ​ទៀត ចំនាំ​ទៅ​វត្ថុ​ដែលមាន​ឈ្មោះ​អាច​ត្រូវ​បានកំណត់​ដោយ​ឈ្មោះ​របស់​ពួកគេ ។ គូស​ធីក​ប្រអប់​ដើម្បី​នាំចេញ​ឈ្មោះ​របស់​វត្ថុ​នៅ​ក្នុ​ងឯកសារ​របស់​អ្នក​ជា​គោលដៅ​ចំណាំ​ត្រឹមត្រូវ ។ វា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​តភ្ជាប់​វត្ថុទាំងនោះ​​តាម​ឈ្មោះ​ពី​ឯកសារ​ផ្សេង ។

បម្លែង​សេចក្ដី​យោង​ឯកសារ​​ទៅ​គោលដៅ PDF

គូស​ធីក​ប្រអប់​នេះ ដើម្បី​បម្លែង​សេចក្ដីយោង URLs ឯកសារ ODF ផ្សេងៗ​ទៅ​ជា​ឯកសារ PDF មាន​ឈ្មោះដដែល ។ នៅ​ក្នុង URLs យោង ផ្នែក​បន្ថែម .odt, .odp, .ods, .odg, និង .odm ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ផ្នែក​បន្ថែម .pdf ។

នាំចេញ URLs ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ប្រព័ន្ធ​ឯកសារ

គូស​ធីក​ប្រអប់​នេះ ដើម្បីនាំចេញ​ URLs ទៅ​ឯកសារ​ផ្សេង​ជា URLs ដែល​ទាក់ទង​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ឯកសារ ។ សូម​មើល "តំណ​ខ្ពស់​ដែលទាក់ទង" នៅ​ក្នុងជំនួយ ។

តំណ​ឯកសារ​ឆ្លង

បញ្ជី​វិធី​ត្រូវ​គ្រប់គ្រង​តំណខ្ពស់​ពី​ឯកសារ PDF របស់​អ្នក​ទៅ​ជា​ឯកសារ​ផ្សេង ។

របៀប​លំនាំ​ដើម

តំណ​ពី​ឯកសារ PDF ទៅ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​នឹង​ត្រូវ​បានគ្រប់គ្រង​​​ដូចដែល​វា​ត្រូវ​បានបញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក ។

បើកជា​មួយ​កម្មវិធីអាន​ PDF

តំណ​ឯកសារ​ឆ្លង​ត្រូវ​បាន​បើក​ដោយ​កម្មវិធី​អាន PDF ដែល​បច្ចុប្បន្នបង្ហាញ​ឯកសារ ។ កម្មវិធី​អាន PDF ត្រូវ​តែ​អាច​គ្រប់គ្រង​ប្រភេទ​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ខាង​ក្នុង​តំណ​ខ្ពស់ ។

បើកជា​មួយ​កម្មវិធី​រុករក​អ៊ីនធឺណិត

តំណ​ឯកសារ​ឆ្លង​ត្រូវ​បាន​បើក​ជា​មួយ​កម្មវិធី​រុករក​អ៊ីនធឺណិត ។ កម្មវិធី​រុករក​អ៊ីនធឺណិត​ត្រូវ​តែ​អាច​គ្រប់គ្រង​ប្រភេទ​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​តំណ​ខ្ពស់ ។

ផ្ទាំង​សុវត្ថិភាព

កំណត់​ពាក្យសម្ងាត់

ចុច​បើក​ប្រអប់​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ ។

You can specify a password needed to view the PDF. You can enter an optional password that allows the person viewing the PDF to edit and/or print the document.

ការ​បោះពុម្ព

មិន​បាន​អនុញ្ញាត

ការ​បោះពុម្ព​ឯកសរ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត ។

គុណភាព​បង្ហាញ​ទាប (១៥០ dpi)

ឯកសារ​អាច​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​តែ​ក្នុង​គុណភាព​បង្ហាញ​ទាប (១៥០ dpi) ។ មិន​សម្រាប់​អ្នក​អាន PDF ទាំងអស់​ទេ អាច​ប្រើការ​កំណត់​នេះ ។

គុណភាព​បង្ហាញ​ខ្ពស់

ឯកសារ​អាច​ត្រូវបាន​បោះពុម្ព​ជា​គុណភាព​បង្ហាញ​ខ្ពស់​បាន ។\

​ភាព​​ផ្លាស់ប្តូរ

មិន​បាន​អនុញ្ញាត

គ្មានការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៃ​មាតិកា​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត ។

ការ​បញ្ចូល លុប និង​បង្វិល​ទំព័រ

មានតែ​ការ​បញ្ចូល លុប ការ​បង្វិលទំព័រ​ត្រូវ​បានអនុញ្ញាត ។

កា​របំពេញ​វាល​សំណុំ​បែបបទ

ការ​បំពេញ​វាល​សំណុំ​បែបបទ​តែប៉ុណ្ណោះ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត ។

ការ​អធិប្បាយ ការ​បំពេញ​វាល​សំណុំ​បែបបទ

មាន​តែមតិយោបល់ និង​ការ​បំពេញ​វាល​សំណុំ​បែបបទ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត ។

ទំព័រ​ស្រង់ចេញ​លើក​លែង​ណា​មួយ

ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត លើក​លែង​តែ​ទំព័រ​ស្រង់ចេញ ។

អនុញ្ញាត​ការ​ចម្លង​មាតិកា

ជ្រើស​ដើម្បីអនុញ្ញាត​ការ​ចម្លង​មាតិកា​ទៅ​ក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់ ។

អនុញ្ញាត​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​អត្ថបទ​សម្រាប់ឧបករណ៍​ចូលដំណើរការ

ជ្រើស​ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ការ​ចូលដំណើរការ​អត្ថបទ សម្រាប់​ឧបករណ៍​ចូលដំណើរការ ។

ហត្ថលេខា​ជា​លេខ

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Digital signatures are used to ensure that the PDF was really created by the original author (i.e. you), and that the document has not been modified since it was signed.

The signed PDF export uses the keys and X.509 certificates already stored in your default key store location or on a smartcard.

When using a smartcard, it must already be configured for use by your key store. This is usually done during installation of the smartcard software.

Use this certificate to digitally sign PDF documents

Allows you to select a certificate to be used for signing this PDF export.

ជ្រើស

Opens the Select Certificate dialog.

All certificates found in your selected key store are displayed. If the key store is protected by a password, you are prompted for it. When using a smartcard that is protected by a PIN, you are also prompted for that.

Select the certificate to use for digitally signing the exported PDF by clicking on the corresponding line, then click OK.

All other fields on the Digital Signatures tab will be accessible only after a certificate has been selected.

Certificate password

Enter the password used for protecting the private key associated with the selected certificate. Usually this is the key store password.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

If the key store password has already been entered in the Select Certificate dialog, the key store may already be unlocked and not require the password again. But to be on the safe side, enter it nevertheless.


រូប​តំណាង​ព្រមាន

When using a smartcard, enter the PIN here. Some smartcard software will prompt you for the PIN again before signing. This is cumbersome, but that's how smartcards work.


Location, Contact information, Reason

These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank.

Time Stamp Authority

Allows you to optionally select a Time Stamping Authority (TSA) URL.

During the PDF signing process, the TSA will be used to obtain a digitally signed timestamp that is then embedded in the signature. This (RFC 3161) timestamp will allow anyone viewing the PDF to verify when the document was signed.

The list of TSA URLs that can be selected is maintained under - LibreOffice - Security - TSAs.

If no TSA URL is selected (the default), the signature will not be timestamped, but will use the current time from your local computer.

ប៊ូតុង​នាំចេញ

នាំចេញ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ PDF ។