ម៉ាក្រូ

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដើម្បី​រៀប​ចំ​ម៉ាក្រូ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


ឈ្មោះ​​ម៉ាក្រូ

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ជ្រើស។ ដើម្បី​បង្កើត ឬ​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ម៉ាក្រូ សូម​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​នៅ​ទីនេះ។

ម៉ាក្រូ​ពី / រក្សាទុក​ម៉ាក្រូ​ក្នុង

រាយ​បណ្ណាល័យ​ និង​ម៉ូឌុល​ នៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​បើក​​ ឬ​រក្សា​ទុក​ម៉ាក្រូ​របស់​អ្នក​ ។ ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ម៉ាក្រូ​មួយ​​​​ជាមួយ​ឯកសារ​​ពិសេស​មួយ​ បើក​ឯកសារ​ និង​​បន្ទាប់​​មក​បើក​ប្រអប់​នេះ ។

រត់ / រក្សាទុក

ដំណើរការ ឬ​រក្សាទុក​ម៉ាក្រូ​បច្ចុប្បន្ន។

ផ្តល់

បើក​ប្រអប់ ប្ដូរ​តាម​បំណង ដែល​អ្នក​អាច​ផ្ដល់​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅឲ្យ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ របារ​ឧបករណ៍ ឬ​ព្រឹត្តិការណ៍ ។

កែ​សម្រួល

ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី​កែសម្រួល​មូលដ្ឋាន​របស់ LibreOffice រួច​បើក​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ប្រអប់​កែសម្រួល។

ថ្មី​/​លុប

បង្កើត​ម៉ាក្រូ​ថ្មី ឬ​លុប​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ដើម្បី​បង្កើត​ម៉ាក្រូ​ថ្មី ជ្រើស​ម៉ូឌុល "ស្តង់ដារ" នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ​ម៉ាក្រូ​ពី ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ ថ្មី ។

ដើម្បី​លុប​ម៉ាក្រូ​មួយ ជ្រើស​វា ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច លុប ។

បណ្ណា​​ល័យ​​ថ្មី​

រក្សាទុក​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​កត់ត្រា​ទៅ​ក្នុង​បណ្ណាល័យ​ថ្មី។

ម៉ូឌុល​ថ្មី

រក្សាទុក​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​កត់ត្រា​ទៅ​ក្នុង​ម៉ូឌុល​ថ្មី។

អ្នក​រៀបចំ​

បើក​ប្រអប់​ អ្នក​រៀបចំ​ម៉ាក្រូ ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​ កែសម្រួល​ ឬ​លុប​ម៉ូឌុល​ម៉ាក្រូ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ ប្រអប់​ និង​ បណ្ណាល័យ​​ ។

ម៉ូឌុល​/​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ប្រអប់

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ម៉ូឌុល ឬ​ប្រអប់​បញ្ចូល។

ម៉ូឌុល​/​ប្រអប់

រាយ​ម៉ាក្រូ​ និង​ប្រអប់​ដែល​មាន​ស្រាប់ ។

កែ​សម្រួល

បើក​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ប្រអប់ ដើម្បី​កែ​សម្រួល ។

បិទ

បិទ​ប្រអប់ និង​រក្សា​ទុក​រាល់​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ ។

ថ្មី

បើក​កម្មវិធី​និពន្ធ​ និង បង្កើត​ម៉ូឌុល​ថ្មី​មួយ​ ។

ថ្មី

បើក​កម្មវិធី​និពន្ធ​​ និង​ បង្កើត​​ប្រអប់​ថ្មី​មួយ​ ។​

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​បន្ទាប់​ពី​ការ​អះអាង ។

ទំព័រ​ផ្ទាំង​បណ្ណាល័យ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​បណ្ណាល័យ​ម៉ាក្រូ​​​សម្រាប់​កម្មវិធី​បច្ចុប្បន្ន​ និង​ ឯកសារ​បើក​ខ្លះ​ ។

ទីតាំង

ជ្រើស​កម្មវិធី ឬ​ឯកសារ​ដែល​មាន​បណ្ណាល័យ​ម៉ាក្រូ​​ ដែល​អ្នក​ចង់​រៀប​ចំ ។​

បណ្ណាល័យ

រាយ​​បណ្ណាល័យ​ម៉ាក្រូ​​ដែល​មាន​ស្រាប់​សម្រាប់​កម្មវិធី​បច្ចុប្បន្ន​ និង ​​ឯកសារ​បើក​ខ្លះ​ ។​

កែ​សម្រួល

បើក​កម្មវិធី​និពន្ធរបស់ LibreOffice Basic ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​កែប្រែ​បណ្ណាល័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បិទ

បិទ​ប្រអប់ និង​រក្សា​ទុក​រាល់​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ ។

ពាក្យ​​​សម្ងាត់

ផ្តល់​តម្លៃ​ ឬ​កែសម្រួល ពាក្យ​សម្ងាត់​ សម្រាប់​បណ្ណាល័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ថ្មី

បង្កើត​បណ្ណាល័យ​ថ្មីមួយ ។

ឈ្មោះ

​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ​សម្រាប់​បណ្ណាល័យ​ថ្មី​ ឬ​ម៉ូឌុល ។​

នាំ​ចូល

រក​ទី​តាំង​​​បណ្ណាល័យ​របស់​​ LibreOffice Basic ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ទៅ​បញ្ជី​បច្ចុប្បន្ន​ និង​បន្ទាប់​មក ​ចុច​បើក ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​បន្ទាប់​ពី​ការ​អះអាង ។

Scripts

ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ BeanShell Macros ជ្រើស ឧបករណ៍ - ម៉ាក្រូ - រៀបចំ​ម៉ាក្រូ - BeanShell ។ ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ JavaScript ជ្រើស ឧបករណ៍ - ម៉ាក្រូ - រៀបចំ​ម៉ាក្រូ - JavaScript ។

នាំ​ចេញ

បើក​ប្រអប់​មួយ​​ត្រូវ​នាំចេញ​បណ្ណាល័យ​ដែល​បាន​ជ្រើសទាំង​ជា​ផ្នែក​បន្ថែម ឬ​បណ្ណាល័យ​មូលដ្ឋាន ។

ម៉ាក្រូ

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

រត់

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

បង្កើត

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ​សម្រាប់​ស្រីប ។

កែ​សម្រួល

Opens the default script editor for your operating system.

ប្តូរ​​ឈ្មោះ

Opens a dialog where you can change the name of the selected script.

លុប

Prompts you to delete the selected script.

ប្រអប់​អ្នក​ជ្រើស​​ម៉ាក្រូ​មាន​ប្រអប់​បញ្ជី​ពីរ​ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ ប្រអប់​បញ្ជី​បណ្ណាល័យ​ និង ប្រអប់​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ម៉ាក្រូ​ ។

បណ្ណាល័យ

ជ្រើស​ម៉ាក្រូ​មួយ​​ ឬ​ស្គ្រីប​ពី "user" "share" ឬ​ ឯកសារ​បើក​មួយ ។ ដើម្បី​មើល​មាតិកា​​របស់​បណ្ណាល័យ​​មួយ​ ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​ធាតុ​មួយ​​ក្នុង​បញ្ជី ។

ឈ្មោះ​​ម៉ាក្រូ

ចុច​ស្គ្រីប​មួយ​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង​ពាក្យ​បញ្ជា​មួយ​ ។