បង្វិល

បង្វិល​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទីតាំង និង​ទំហំ - ផ្ទាំង​បង្វិល ។

រូបតំណាង

បង្វិល


ចំណុច​ស្នូល

វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​បង្វិល​ជុំវិញ​ចំណុច​ស្នូល​ ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់លម្អិត​ ។ ចំណុច​ស្នូល​លំនាំ​ដើម​នៅ​កណ្តាល​នៃ​វត្ថុ​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​​កំណត់​​ចំណុច​ស្នូល​មួយ​នៅ​ខាង​ក្រៅ​​ឆ្ងាយ​ពី​​ព្រំដែន​វត្ថុ​ពេក​​ វត្ថុ​អាច​ត្រូវ​បាន​បង្វិល​ផុត​ពីទំព័រ​ ។


ទី​តាំង X

​បញ្ចូល​ចម្ងាយ​ផ្ដេក​​ពី​គែម​ខាង​ឆ្វេង​របស់​ទំព័រ​ ទៅ​ចំណុច​ស្នូល ។​

ទី​តាំង Y

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​​បញ្ឈរ​ ពី​គែម​កំពូល​របស់​ទំព័រ​ទៅ​ចំណុច​ស្នូល ។

លំនាំដើម

ចុច​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​ចំណុច​ស្នូល ។

មុំ​បង្វិល

បញ្ជាក់​​ចំនួន​ដឺក្រេ​ ដែល​អ្នក​ចង់​បង្វិល​វត្ថុ​ដែល​បាន​​ជ្រើស​ ឬ​ចុច​ក្នុង​ក្រឡាចត្រង្គបង្វិល ។

មុំ

បញ្ចូល​ចំនួន​ដឺក្រេ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្វិល​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

លំនាំដើម

ចុច​ដើម្បី​បញ្ជាក់លម្អិត​មុំ​បង្វិល​​​ម្តង​ ៤៥​ ដឺក្រេ ។