រូបភាព

ជ្រើស​រូបភាព​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​លំនាំ​បំពេញ​ ឬ​បង្កើត​លំនាំ​ភីកសែល​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​​​នាំ​ចូល​រូបភាព​​ និង រក្សា​ទុក​ ឬ​ផ្ទុក​បញ្ជី​រូបភាព​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Area - Bitmaps tab


កម្មវិធី​និពន្ធ​លំនាំ

ប្រើ​កម្មវិធី​និពន្ធ​នេះ​ ដើម្បី​បង្កើត​ លំនាំ​រូបភាពសាមញ្ញ​​ ពីរ​ពណ៌​ និង​ ៨x៨ ភីកសែល ។

ក្រឡា​​ចត្រង្គ

ដើម្បី​ធ្វើ​កម្មវិធី​និពន្ធ​នេះ​ប្រើ​បាន​ ជ្រើស​រូបភាព​ ទទេ ក្នុង​បញ្ជី​រូបភាព ។

នាំ​ចូល

រក​ទី​តាំង​រូបភាព​ដែល​អ្នក​ចង់​នាំ​ចូល​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ បើក ។ រូប​ភាព​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​​ទៅ​ខាង​ចុង​នៃ​រូបភាព​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​បន្ទាប់​ពី​ការ​អះអាង ។

មើលវាល​​ជា​មុន

បង្ហាញ​ការ​មើល​ជា​មុន​នៃ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។